21 ธันวาคม 2545 00:48 น.

...ไม่สำคัญ...

ผู้หญิงสีม่วง

ไม่เป็นไร..ไม่ว่ากัน
หากข้างกายเธอตรงนั้น..จะไม่ใช่ฉัน..คนนี้
ไม่ว่าจะเป็นใคร..หากเธอพอใจให้มาแทนที่
จะเป็นเขาคนนั้น..แทนฉันคนนี้..ไม่เป็นไร

ไม่สำคัญว่ารัก..จากเขา
จะมาก-น้อยกว่า หรืออาจเท่า..ที่ฉันเคยให้
สิ่งสำคัญคือรักที่เขาคนนั้น..ให้ไป
เธอคนเดียวเป็นผู้ได้.....
.....จะเท่าไหร่..ไม่สำคัญ
...........................................				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงสีม่วง
Lovings  ผู้หญิงสีม่วง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงสีม่วง
Lovings  ผู้หญิงสีม่วง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงสีม่วง
Lovings  ผู้หญิงสีม่วง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงผู้หญิงสีม่วง
>