20 เมษายน 2553 20:45 น.

...สิ่งที่ฉันเป็น...

ผู้หญิงสีม่วงฐานะฉันคืออะไรใคร่อยากรู้
ทบทวนดูครั้งใดใจร้อนผ่าว
เป็นคู่ควง...คู่คั่ว...เพียงชั่วคราว
มิอาจก้าวไปอยู่เป็นคู่ครอง

นานแล้วที่คบหาเกินกว่านับ
แต่เหมือนกับฉันเป็นเช่นสิ่งของ
ด้อยค่าควรคู่ให้ใครจับจอง
เปรียบแก้วที่หม่นหมองเธอมองเมิน

ฐานะฉันคือใครได้โปรดบอก
อย่าคิดหลอกเพื่อยื้อไว้ให้นานเนิ่น
หรือเธอทำพลาดพลั้งโดยบังเอิญ
จะบอกลาก็ขัดเขินเกินเอ่ยคำ

ตลอดมาเคยคิดอยู่เป็นคู่รัก
ไม่นานนักเริ่มฝืนจนกลืนกล้ำ
ฐานะใด? ขอเธออย่าเก็บงำ
โปรดช่วยย้ำแบบไหนกัน...ที่ฉันเป็น

...........................................				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงสีม่วง
Lovings  ผู้หญิงสีม่วง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงสีม่วง
Lovings  ผู้หญิงสีม่วง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงสีม่วง
Lovings  ผู้หญิงสีม่วง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงผู้หญิงสีม่วง
>