10 สิงหาคม 2550 00:16 น.

กระดาษหน้าที่สาม

ผู้หญิงไร้เงา

ได้รับ ฟอร์เวิร์ด เมล ฉบับหนึ่ง ไม่ใช่ฉบับที่ขอซื้อ
"ปาติหาน" ด้วยเงิน 80 บาท แต่เป็นเมลที่ต้องการกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้า

เมื่อแรกที่เห็นอี-เมลฉบับนี้ก็งงว่า 
ใครหนอจะสามารถเอากระดาษสองหน้าไปใช้ประโยชน์ได้อีก
เลยลองถามคนรอบข้างว่า 
ถ้าจะเอากระดาษที่ใช้แล้วสองหน้าไปใช้อีกจะเอาไปทำอะไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด


ชั่งกิโลขาย พับถุงใส่กล้วยแขก ทำเปเปอร์มาร์เช่
พับนก ห่ออะไรที่ไม่ใช้แล้ว ฯลฯ มีใครคิดได้มากกว่านี้ดิฉันไม่รู้
แต่ไม่มีใครคิดถึงเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เลย


นัยยะสำคัญของเมลฉบับนี้ คือ ต้องการใช้ประโยชน์จากกระดาษหน้าที่สาม
แปลกใจใช่ไหม เพราะกระดาษหนึ่งแผ่นก็จะมีแค่ด้านหน้ากับด้านหลัง
แค่ได้ใช้กระดาษรีไซเคิลแทนการใช้กระดาษใหม่ก็นับว่าช่วยในเรื่องการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
คือ ต้นไม้ ได้มากโข

แต่นี่เป็นรีไซเคิลซ้อนรีไซเคิล ให้ได้ใช้ประโยชน์อีกต่อหนึ่ง
ก่อนที่จะส่งไปชั่งกิโลขาย


ผู้ที่ร้องขอบริจาคกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้า
คือ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ทางมูลนิธิต้องการนำกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้าไปใช้กับการเรียนการสอนภาษาเบลล์ของคนตาบอด
ในเมื่อคนตาบอดมองไม่เห็นอะไรอยู่แล้ว
กระดาษจะใช้แล้วไปมากน้อยขนาดไหน จะสีอะไรย่อมไม่มีผล
เพราะทางสมาคมต้องการแค่ไปสอนภาษาเบลล์ให้คนตาบอดได้หัดเขียนหัดอ่านเท่านั้น


ถ้าใครช่วยได้ ส่งกระดาษที่คุณใช้แล้ว
แต่ยังอยู่ในสภาพดีไปได้ที่ 

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 420 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-8365 

> >ช่วยกัน...ช่วยกัน เป็น "ปาติหาน" เล็กๆ
> >น้อยๆ สำหรับคนตาบอด 
> >และได้เป็นอีกส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน				
Calendar
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงไร้เงา
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟผู้หญิงไร้เงา
Lovings  ผู้หญิงไร้เงา เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงผู้หญิงไร้เงา
>