21 เมษายน 2548 13:26 น.

แสงดาว สายลม เมฆหมอก สายฝน

พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร

สายลม เค้าแสงดาว
แพรพราว สดุจตา
ส่องแสง ทั่วนภา
เจิดจ้า ทั่วนคร
	ลมโชย ชโลมจิต
ใจคิด ถึงบทกลอน
คลุกเค้า ในบางตอน
เก่าก่อน ทีเคยมี
	ความหลัง ยังฝังตรึง
กล่าวถึง สมปฤดี
มอบกาย แม้ชีพพลี
สุขี บางเวลา
	เมฆหมอก เริ่มบดบัง
ทุกครั้ง ใจสั่นพล่า
มืดมิด ทั่วนภา
ท้องฟ้า เริ่มหม่องมัว
	สายฝน โรยระริน
เค้ากลิ่น ความหลังเศร้า
เหตุใด ชีวิตเรา
รักเขา เพียงข้างเดียว				
21 เมษายน 2548 13:19 น.

ความรักทำไม..............?

พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร

ใจหญิง ยากแท้ หยั่งลึก
ต้องฝึก สึกใจ ใฝ่หา
แม้รัก สุดซึ้ง ชีวา
ต้องมา นั่งเหงา เศร้าใจ
รำพึง รำพัน รักนี้
ชีวี แทบสิ้น เผาไหม้
ฉุดคิด ชีวิต ทำไม
ต้องไป รักเขา ข้างเดียว				
19 เมษายน 2548 14:56 น.

เหงา

พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร

ฉันยืนอยู่ เคียงคู่ ความว้าวุ่น
คอยเฝ้าสุม รุมใจ ให้สับสน
จะมีใคร ไหนเล่า เป็นเพื่อนตน
ในหมู่ชน ป่นปี้ ไร้ความดี
	ฟ้าสีคราม ยามเย็น คอยเป็นเพื่อน
เฝ้ายั้งเยือน เวลา พาสุขี
ความมืดมิด ชิดอยู่ คู่ราตรี
เหมือนจะมี คู่ชิด สนิทกาย

	โอ้ดวงดาว ตอนนี้ มีเพียงเจ้า
ที่คอยเฝ้า ตัวเรา ดังสหาย
แม้ราตรี มืดมิด สนิทกาย
ไม่มลาย ดับสิ้น ทั่วนภา
	เราเหลียวมอง ดูเจ้าไป ทางไหน
ดูใครใคร ล้อมรอบ น่าอิจฉา
เจ้ามีเพื่อน มากมาย รอบกายา
ทั่วนภา มีเจ้า ถึงงดงาม				
19 เมษายน 2548 14:51 น.

แด่....รักครั้งแรก

พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร

มองนภาอาลัยในความรัก
ไม่อาจหักห้ามใจให้คิดถึง
คิดแล้วเศร้าอดีตเคยฝังตรึง
สุดคนึงถึงเธอทุกเวลา...........				
11 ธันวาคม 2547 12:59 น.

อดีตที่ไม่อยากจำ

พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร

   ยามโยกย้ายส่ายหน้าพาใจเศร้า
เหมือนตัวเราหมดค่าสิ้นความหมาย
ต้องการให้ตัวเธอเคียงข้างกาย
แม้ชีพวายก็จะของเคียงข้างเธอ
   ความโศกเศร้าโศกานั้นมีมาก
จำต้องจากนวลน้องพาเศร้าหมอง
เห็นเธอเศร้าร้องไห้น้ำตานอง
สุดเศร้าหมองเสียจริงชีวิตเรา
   ได้ยินเสียงคลื่นซัดเข้าหาฝั่ง
เสียงคลื่นดัง ซ่า ซ่า พาใจหาย
ครั้งเก่าก่อนมีเธอเคียงข้างกาย
แทบมลายหมดสิ้นชีวิตเรา
   ครั้งเก่าก่อนเคยวิ่งข้างริมหาด
เสียงคลื่อนสาดสองเราพาสดใส
วิ่งไล่จับนวลน้องแสนสุดใจ
เหตุไฉนตอนนี้ไม่มีเธอ				
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
Lovings  พงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพงษ์ศักดิ์ สิงห์ขจร
>