3 มิถุนายน 2555 15:11 น.

๏ กรุงศรีอยุธเยศ ๏

พิพัฒนชัย พรมศรี

๑.
๏ เกริกพระเกียรติยศก้อง ..... .กิดาการ
เผยแผ่โพธิสมภาร .................. พระได้ 
เรืองเรืองพระธรรมรสศาน ...... ติพิสุทธิ์
เอกลักษณ์เอกราชไท้- ............ ทำนุให้ชนเขษม 

๒.
๏ เปรมใจใน ณ ภาคเบื้อง ........ พระบารมี 
พสกสร้องสดุดี .......................... ดิเรกหล้า 
กรุงเทพทวารัติศรี .................... ธ ประสิทธิ์ 
ประดุจทิพย์สุคนธ์ระย้า .......... ละหยาดพื้นพราวสยาม 

๓.
๏ อร่ามรวงโรยหลั่นล้อ ......... ระลอกลม 
หรีดหริ่งเรไรระงม ................ ร่าร้อง 
เกษตรศักดิ์พิศาลสม ...........  ดั่งพระ-ประสงค์เฮย 
สดับเสนาะสำเนียงท้อง- ........ ทุ่งเวิ้งนิเวศน์เวียง 

๔.
๏ เจรียงเพลงเรือเห่พริ้ม ...... กระเพื่อมผาย 
กระจ่างจันทร์เจิดกรรจาย ....... กระจะแพร้ว 
ดาราเลื่อมพรรณราย .............. ระยับคลื่น 
จำหลักพระเกี้ยวพระแก้ว ....... พระเก้าพระกาฬ ''

๕.
๏ วโรฬารธรรม์ภูธเรศร์ผู้ ......... ผดุงไทย 
แต่งรัตนโกสินทร์ประไพ ........... ประภัสส์แผ้ว
ฉันท์,โคลง,กาพย์,กลอนไสว ...... สถิรดุ-ริยศัพท์ 
โอ้ว่าศรีอยุธเยศแคล้ว .............. ยาตรเข้าสู่สมัย ฯ 
______________
พิพัฒนชัย
๓ / มิถุนายน / ๒๕๕๕				
29 พฤษภาคม 2555 06:36 น.

๏ เถลิงเศวษกุญชร ๏

พิพัฒนชัย พรมศรี

๏ ศรีเอยศรีคชแกล้วมิ่ง ..... กษัตรา 
กอรปรัตนโกสินทรา ............ คู่ไท้ 
ไพศาลยิ่งแสนยา- .............. นุภาพศึก 
ยุรศักดิ์ยุรยาตรไสร้ ............ สง่าช้อยณรงค์ชัย 

๏ อำไพพรรณผ่องแผ้ว .......... ผันผาย 
ปกกระพองแพรวพราย ......... ผงาดพริ้ว 
พร้อมจตุลังคบาทราย.............. ทิศระบุ 
รองเศวษฉัตรคันดานริ้ว ........ ตระหง่านริ้วกระบวนพล 

๏ อึงอลพระเกียรติยศก้อง ...... ทุกกาล 
เผยแผ่โพธิสมภาร ................. พระแล้ว 
เถลิงควบคชาธาร .................. เข้าสัประ - ยุทธเฮย
โอ้บุรีรมเยศแคล้ว ................. คลาดสิ้นภินท์สมัย ฯ 
____________
พิพัฒนชัย 
๒๙ / พฤษภาคม / ๒๕๕				
13 พฤษภาคม 2555 08:54 น.

๏ หมองูตายเพราะน้ำลายคน ๏

พิพัฒนชัย พรมศรี

๏ กาลครั้งหนึ่งซึ่งไม่นาน 
ณ หมู่บ้านแห่งนี้มีตาสา 
เป็นหมองูผู้มากในวิชชา 
ประกอบสัมมาชีพเลี้ยงชีพตน 

๏  จะงานบ้านงานโบสถ์สมโภชวัด 
แกก็จัดการแสดงทุกแห่งหน 
จับงูวางกลางลานแล้วอ่านมนต์ 
งูก็เคลิ้มในบัดดลเมื่อยลยิน 

๏ ชาวบ้านพบก็ต่างพากันตื่นแตก
เมื่อได้เห็นของแปลกมาแลกสิน 
ทั้งเห่าดง จงอาง ในรางดิน 
โอ้โหมันเหมือนสิ้นแล้วฤทธี

๏ ครั้นกิเลสหวานตอบก็ชอบใจ 
เอ้าหมองูเอาใหม่เอาอย่างนี้ 
ต้องท่านั้นตัวโน้นผาดโผนดี 
งูก็เล่นตามที่หมอชี้โพลง 

๏ ยิ่งมันกราดมันเกรี้ยวและเลี้ยวรุก 
ยิ่งประทุกพิษพลางยิ่งผางโผง 
ฉวัดแผ่พังพานทั้งลานโรง 
ยิ่งสนุกเงินโยงกระสันไป 

๏ ที่ยืนรอบวงเริ่มตะแบงตะบัน 
ปัดโธ่เอ้ย งูนั้นมันไม่ใหญ่
แกมีดีแค่นี้ หรือกระไร 
แกถึงไม่เล่นงูตัวโตโต 

๏ ฝ่ายตาสาก็บ้าตามประสงค์ 
บ้าตามคำยุยงให้หลงโอ่ 
ปรี่เข้าหาจงอางอย่างโมโห
งูก็ไม่เลโลไล่ฉกตา 

๏ อสรพิษ ก็คือ อสรพิษ 
ต่างมีฤทธิ์มากน้อยอย่าคล้อยว่า 
เห็นมันเปรื่องเชื่องคำจำนรรจา
นั่นแหละกลมารยาประสางู 

๏ เรื่องตาสาตาสีที่เล่ามา 
สอนให้ลดอัตตา ปัญหารู้ 
อีกรู้ดีรู้ชั่ว รู้ตัวกู 
ดั่งตราชูรู้หลัก รู้หนักเบา 

๏ รู้สติไตร่ตรองมองเหตุผล 
ไม่ตั้งมั่นตั้งตนบนความเขลา 
สาระพันปัญญาเถิดหาเอา 
อยู่ที่เราทั้งนั้นจักหมั่นเพียร ฯ 
______________ 
พิพัฒนชัย 
๑๒ / พฤษภาคม / ๒๕๕๕				
11 พฤษภาคม 2555 06:22 น.

๐ ปรองดอง นะลูกไพร่ ๐

พิพัฒนชัย พรมศรี

๐ ไม่มีดอกเสียงศพ 
มีเเต่คำบัดสบและบัดสี 
ของไอ้พวกชาติหมาประดามี 
ในกลุ่มพรรคอัปรีย์ที่ออกมา 

๐ ศพแล้วและศพเล่า 
ที่หลวมเข้าสังเวยอหิงสา - 
ประชาธิปไตย ตุ๋นประชา 
พลีเป็นเหยื่อแร้งกา พรรคห่านี้ 

๐ คือพรรค ที่ไม่พัก
เลวประจักษ์ ประจำกิน ทุกถิ่นที่ 
คือพรรครั่วชั่วช้าพรรคกาลี 
นี่แหละคือพรรคนี้ พรรคเพื่อไทย 

๐ คือเหยื่อ คือฆาตกร 
คือความจริงอันสะท้อนความสาไถย 
สะพานศพ เพื่อ สะพานอธิปไตย 
สร้างเพื่อคนจัญไร เพียงคนเดียว 

๐ ผีตายโหงโยงมาแห่ ช่างแม่มัน 
หาได้ลดแรงกระสันหรือหันเหลียว 
อำมาตย์เทียมต่างทาสควบปราดเปรียว  
ช้าประเดี๋ยวปรองดอง จะด่างดวง 

๐ ปรองดองนะลูกไพร่ 
ที่ตายแล้วก็แล้วไป อย่าได้ห่วง 
ทั้งอากง อาแกะ แพะทั้งปวง 
เขายังไม่มาทวง ศพเขาเลย !.
_____________ 
พิพัฒนชัย 
๑๑ / พฤษภาคม / ๒๕๕๕๕ไพร่แดงอ่านแล้ว 
กรุณาดิ้นเงียบๆ อย่าดิ้นเสียงดัง 
เดี๋ยวจักไปรบกวนเสียงสวดอภิธรรมศพแพะ เข้าใจนะ				
4 พฤษภาคม 2555 16:01 น.

๏ นะควายแดงเอย ๏

พิพัฒนชัย พรมศรี

๏ ควายแดงเอย .............. ควายแดงกินเหล้า
ควายแดงไม่เมา ............. กินเหล้าแม่โขง
พญาหงส์ทอง ................ ยาดองเหล้าโรง 
ควายแดงเดินโคลง ........ ไถคล่องไถดี 

๏ ผีแม้วเอย ................. มันไม่กินข้าว 
มันชอบกินอ่าว ............. ยาวยันบุรี
กินอิฐกินปูน ................. พูลทรัพย์ทวี 
หัวเหลี่ยมอ้วนพี ........... นะไอ้ผีแม้ว 

๏ ควายแดงเอย ........... ควายแดงกินหญ้า 
พ่อแม้วไม่มา ............... ควายแดงกินเเห้ว 
พ่อแม้วเอย .................. หญ้าหมดคอกแล้ว 
กลับเถิดพ่อแกล้ว .......... แก้วตาดวงใจ 

๏ ปูเอ๋อเอย ................... ปูเอ๋อโง่งั่ง
ท่องโพยปากพัง ........... จะทำไฉน 
เป็ดก๊าบเอย .................. เป็ดก๊าบจัญไร 
ไอ้ปื้ดอยู่ใหน ................ ญาติดาบยิ้มเเคลง 

๏ ผีแม้วเอย .................. ผีแม้วไม่กลับ 
ไปเเล้วไปลับ ................. ทิ้งลูกควายแดง
ค่าข้าวค่าไฟ ................. บัลลัยโคตรแพง 
โยนเต๋าโต้ดแทง ............ ร่วงดับลงดิน 

๏ ควายแดงเอ๋ย ............. ควายแดงหน้าเศร้า 
ควายไม่กินเหล้า ............ เหล้าไม่มีกิน 
ประชาธิปไตย ............... ใส้ไม่ยลยิน 
ก้มหน้าเลียดิน ............... นอนกินแกลบเอย ฯ
______________________
พิพัฒนชัย 
๔ /พฤษภาคม / ๒๕๕๕				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพิพัฒนชัย พรมศรี
Lovings  พิพัฒนชัย พรมศรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพิพัฒนชัย พรมศรี
Lovings  พิพัฒนชัย พรมศรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟพิพัฒนชัย พรมศรี
Lovings  พิพัฒนชัย พรมศรี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงพิพัฒนชัย พรมศรี
>