21 มกราคม 2546 18:45 น.

หนทางสร้างปัญญา

ภีม


หากเป็นผู้ใฝ่รู้สู้สิ่งยาก
ความลำบากไม่หนีปรี่เข้าหา
อุปสรรคบากบั่นใช้ปัญญา
แก้ปัญหาเปลื้องปลดหมดสิ้นไป

เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสฉลาดคิด
สร้างชีวิตด้วยวิธีที่สดใส
ปฏิบัติถูกทางอย่างมั่นใจ
เพื่อห่างไกลปัญหาพาโศกตรม

ค่อยค่อยคิดค่อยค่อยทำน้อมนำไป
อย่าหวั่นไหวต่อปัญหาพาขื่นขม
ทุกสิ่งที่เป็นไปในสังคม
จงเลือกชมครวญใคร่ใช้ปัญญา

สังคมโลกวายวุ่นขุ่นเคืองขัด
แสนสาหัสหลายหลากมากปัญหา
หากรู้จักฝึกตนค้นวิชา
สร้างปัญญาให้รู้อยู่เท่าทัน

หากเป็นผู้ใฝ่รู้สู้สิ่งยาก
ทนลำบากสักนิดคิดสร้างสรรค์
ฝึกตนเองจนเป็นเห็นเท่าทัน
ไม่มีวันอับจนหมดหนทางฯ
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภีม
Lovings  ภีม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภีม
Lovings  ภีม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภีม
Lovings  ภีม เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงภีม
>