20 พฤษภาคม 2545 19:58 น.

เรียนคุณปีกฟ้า พอจะเป็นไปได้ไหมเกี่ยวกับตัวเลข

ภีม

วันนี้ไปร่วมฟังสัมมนามาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย วิทยากรได้กล่าวถึงภาษาไทย อักษรไทย และก็เลขไทย โดยเฉพาะเลขไทยว่า ประมาณ ๒๐ ประเทศที่มีลักษณะการเขียนตัวเลขเป็นของตนเอง และไม่ได้มีอคติหรือชาตินิยมแต่ประการใด การเขียนตัวเลขของไทยเราถือว่าสวยงามที่สุดในประเทศทั้งหมดนั้น ฟังแล้วก็เห็นด้วยและรู้สึกภูมิใจจังครับ
จึงขอตั้งกระทู้ที่นี่ว่าพอจะเป็นไปได้ไหมว่าพวกเราทุกคนจะช่วยกันเขียนตัวเลขเป็นเลขไทยทุกครั้ง หากมีข้อความที่เกี่ยวกับตัวเลขเมื่อแสดงความคิดเห็น หรือว่ารหัสสมาชิกทุกคนเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทยทั้งหมด เห็นด้วยหรือไม่ เชิญแสดงความคิดเห็นได้นะครับ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภีม
Lovings  ภีม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภีม
Lovings  ภีม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภีม
Lovings  ภีม เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงภีม
>