24 มกราคม 2551 17:29 น.

แค่ความผิดหวัง

รันเปี๊ยก

วันนี้เธอล้มลง.....จนอ่อนล้า
ให้เธอนั้น....หันมามองหน้าฉัน
ถึงเจ็บปวด...แค่ไหนใจร้าวราน
อยากให้รู้ว่ามีฉันแค่ข้างเธอ

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟรันเปี๊ยก
Lovings  รันเปี๊ยก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟรันเปี๊ยก
Lovings  รันเปี๊ยก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟรันเปี๊ยก
Lovings  รันเปี๊ยก เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงรันเปี๊ยก
>