17 ตุลาคม 2547 00:16 น.

ก้าวข้าม........วันฝัน

ราเมือก

ที่ผ่านมาไม่เคยจะรับรู้
ที่รออยู่ไม่ใช่อย่างที่ฝัน
ก็ด้วยรอด้วยใจในทุกวัน
รอความฝันสักวันคงคืนมา 
เธอก็บอกผ่านมาไม่เรียกรัก
แค่รู้จักยากเกินถวิลหา
อย่ามาเรียกร้องกันด้วยน้ำตา
ไม่มีค่าทำเธอให้เปลี่ยนใจ
คงถึงเวลาที่เราต้องก้าวเดิน
อกกเผชิญความจริงอันสดใส
ก็จะก้าวผ่านคืนวันเหล่านั้นไป
สู่วันใหม่ที่ไม่ต้องมีเธอ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟราเมือก
Lovings  ราเมือก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟราเมือก
Lovings  ราเมือก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟราเมือก
Lovings  ราเมือก เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงราเมือก
>