26 เมษายน 2546 13:28 น.

น้ำตาที่ฟ้องดาว

ลมหนาว

เงยหน้ามองฟ้า
แหงนคอตั้งบ่า มองแสงพราวพร่าง
เป็นจุดลิบๆดูเลือนลาง
มองไม่ชัดเพราะถูกขวางด้วย  น้ำตา 

หนึ่ง . . สอง . . สาม . . สี่ . .
เหลื่อมซ้อนอย่างนี้หรือว่า , ห้า ,
นี่ควรนับดาวหรือนับหยดน้ำตา
 ทั้งที่เงยหน้า
ยังไหลออกมา >* ฟ้องดาว *				
1 เมษายน 2546 11:58 น.

คุณเชื่อเรื่อง...พรหมลิขิตไหม?

ลมหนาว

วันนี้เธอบอกว่า...รักฉันสุดหัวใจ
อยากรู้ว่า..วันต่อไปเธอจะยังพูดมันอยู่ไหม
กลัวเหลือเกิน...ถ้าเธอเปลี่ยนความในใจ
เมื่อเจอใคร..คนที่ใช่มากกว่าฉัน...

แต่...ฉันเชื่อเรื่องพรหมลิขิต
ถ้าหากสักวันชีวิตต้องพลิกผัน
ทำให้เราสองคน...ต้องเดินแยกทางกัน
ฉันก็จะยอมรับมัน...
...เพราะสวรรค์คงไม่ได้ลิขิตให้เราคู่กัน				
1 เมษายน 2546 11:57 น.

คุณเชื่อเรื่อง...พรหมลิขิตไหม?

ลมหนาว

วันนี้เธอบอกว่า...รักฉันสุดหัวใจ
อยากรู้ว่า..วันต่อไปเธอจะยังพูดมันอยู่ไหม
กลัวเหลือเกิน...ถ้าเธอเปลี่ยนความในใจ
เมื่อเจอใคร..คนที่ใช่มากกว่าฉัน...

แต่...ฉันเชื่อเรื่องพรหมลิขิต
ถ้าหากสักวันชีวิตต้องพลิกผัน
ทำให้เราสองคน...ต้องเดินแยกทางกัน
ฉันก็จะยอมรับมัน...
...เพราะสวรรค์คงไม่ได้ลิขิตให้เราคู่กัน				
1 เมษายน 2546 11:57 น.

คุณเชื่อเรื่อง...พรหมลิขิตไหม?

ลมหนาว

วันนี้เธอบอกว่า...รักฉันสุดหัวใจ
อยากรู้ว่า..วันต่อไปเธอจะยังพูดมันอยู่ไหม
กลัวเหลือเกิน...ถ้าเธอเปลี่ยนความในใจ
เมื่อเจอใคร..คนที่ใช่มากกว่าฉัน...

แต่...ฉันเชื่อเรื่องพรหมลิขิต
ถ้าหากสักวันชีวิตต้องพลิกผัน
ทำให้เราสองคน...ต้องเดินแยกทางกัน
ฉันก็จะยอมรับมัน...
...เพราะสวรรค์คงไม่ได้ลิขิตให้เราคู่กัน				
1 เมษายน 2546 11:56 น.

คุณเชื่อเรื่อง...พรหมลิขิตไหม?

ลมหนาว

วันนี้เธอบอกว่า...รักฉันสุดหัวใจ
อยากรู้ว่า..วันต่อไปเธอจะยังพูดมันอยู่ไหม
กลัวเหลือเกิน...ถ้าเธอเปลี่ยนความในใจ
เมื่อเจอใคร..คนที่ใช่มากกว่าฉัน...

แต่...ฉันเชื่อเรื่องพรหมลิขิต
ถ้าหากสักวันชีวิตต้องพลิกผัน
ทำให้เราสองคน...ต้องเดินแยกทางกัน
ฉันก็จะยอมรับมัน...
...เพราะสวรรค์คงไม่ได้ลิขิตให้เราคู่กัน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลมหนาว
Lovings  ลมหนาว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลมหนาว
Lovings  ลมหนาว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟลมหนาว
Lovings  ลมหนาว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงลมหนาว
>