31 ตุลาคม 2551 15:17 น.

เวียนวน

วชรกานท์

ระวิผลิโผล่พ้น       ภูผา
อร่ามแสงสุริยา       รุ่งเช้า
ระวีส่องเหนือเกศา    ยามเที่ยง
ตะวันคล้อยพี่เฝ้า     ตกน้ำ จมหาย

นวลแสงจันทร์แจ่มคล้าย  ดวงหน้า
กลมล่องลอยนภา     เคลื่อนคล้อย
เหลืองอร่ามงามตา    ยลย่ำ
ยากจักพรรณนาถ้อย  รุ่งเช้า เลือนหาย

เวียนวนวันคืนแล้ว   คืนเล่า
สรีย์จันทร์ผันเฝ้า    ส่องหล้า
ตืนเดือนแรมดาวเจ้า ประกายเปล่ง
หิ่งห้อยเปล่งแสงจ้า   ดั่งท้า แสงจันทร์				
30 ตุลาคม 2551 10:34 น.

จันทร์เสี้ยว

วชรกานท์

มองเดือนเคลื่อนไปในนภา
ใจเหว่ว้ามองเห็นเป็นจันทร์เสี้ยว
คมโค้งบาดใจได้ดั่งเคียว
น่าหวาดเสียวลอยคว้างแค่บางคืน

คืนเดือนเพ็ญเหม่อลอยชะม้อยหา
คนเคยมาหยอกล้อพะนอชื่น
เดิอนค่อยแหว่งว้าวแสงดาวกลืน
หลายคืนจึงเลื่อนสู่เดือนเพ็ญ

ดูเดือนว้าวเฉือนใจให้ข้าแหว่ง
วอนเมฆแกล้งบังตาอย่าให้เห็น
รอบุหงาลอยล่องมองเดือนเพ็ญ
หัวใจเต้นถี่รัวกลัวไม่มา

เดือนเพ็ญผ่านเดือนแล้วเดือนเล่า
ได้แต่เฝ้าคอยเธอชะเง้อหา
คืนเพ็ญนี้เหตุใดเธอไม่มา
ดั่งท่ารอนาวาให้มาเยือน				
29 ตุลาคม 2551 18:20 น.

รักเรื่อยเปื่อย

วชรกานท์

ฉันเป็นคนรักเรื่อยเปื่อย
รักเฉื่อยไม่หวานดังตาลสด
วางรักอย่างไรไร้เงามด
ไม่คิดคดลวงหลอกให้ชอกช้ำ

ฉันเป็นคนรักเร่
เกเรเล็กน้อยกึ่งต้อยต่ำ
รักจริงจากใจไม่คินคำ
คนใจดำก็รักได้ไม่เลือกชั้น

ฉันเป็นคนรักไร้เหตุ
ต่างเพศร่วมเพศไม่อาจกั้น
เพราะรักใช่ใคร่ได้เสียกัน
รักแบ่งปันความรู้และความคิด

ฉันรักใครไม่หวังผล
จะรวยจนไม่ปะปนไปในจิต
เพราะรักใครให้รักอย่างมวลมิตร
อย่าคิดนอกลู่นอกทาง				
25 ตุลาคม 2551 18:06 น.

รักไม่มีเหตุผล

วชรกานท์

รักใครไม่ต้องมีเหตุผล
ฉันเป็นคนมุทะลุใจร้อน
ไม่ต้องมาปรามห้ามอ้อนวอน
ถึงบทถึงตอนก็รักจริง

รักใครไม่ต้องพิจารณา
ขอเพียงว่าเธอเป็นผู้หญิง
มีใจตรงกันมั่นรักจริง
ไม่ทอดทิ้งให้ห่างห่วงอาวรณ์

รักใครไม่ต้องตรองให้มาก
เอ่ยปากบอกรักดวงสมร
ปฏิเสธความรักจักจากจร
หากตัดรอนอย่าย่ำให้ช้ำใจ

รักใครไม่ต้องมากพิธี
ประเพณีดีงามทำตามได้
ยกสินสอดแหวนหมั้นขันหมากไป
มิทันใจไปอำเภอจดทะเบียน				
22 ตุลาคม 2551 17:55 น.

ปิยมหาราช

วชรกานท์

น้อมศิระอภิวาท
ปิยมหาราชแห่งสยาม
ปกป้องรักษาเขตคาม
พาสยามพ้นการล่าอาณานิคม

นำประเทศสู่ความทันสมัย
ราชาธิปไตยไทยสุขสม
ทรงเลิกทาสให้พ้นความทุกข์ตรม
เปลี่ยนจตุสดมภ์เป็นกระทรวง

ทรงก่อตั้งการรถไฟแห่งประเทศไทย
ไฟฟ้าประปาไหลทั้งเมืองหลวง
ไปรษณีย์โทรเลขชนชื่นทรวง
ไทยทั้งปวงภักดียิ่งยืนนาน

ทรงสัมพันธ์กับอาณาอารยประเทศ
จดหมายเหตุพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
ริปูไพรีมิแผ้วพาน
ทรงวางรากฐานการปกครอง 				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟวชรกานท์
Lovings  วชรกานท์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงวชรกานท์
>