สมาชิกสุดเลิฟ

 
สมาชิก
ผลงาน

ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย

กันนาเทวี
ขอดวงพระวิญญาณพระองค์แก้ว
ลาลับแล้วเสด็จห้วงสรวงสวรรค์
พระมหากรุณาอเนกอนันต์
ยังจำมั่นพระเมตตาประชาไทย

ฟ้านิราศบรรจบพบเสกสรรค์
รวิวรรณอัญมณีนิรัติศัย
สถิตทิพพิมานนิรันดร์ไป
น้ำพระทัยเมตตาข้าปวงชน

ขอเป็นข้าใต้เบื้องยุคลบาท
แห่งพระราชกรณียกิจทุกแห่งหน
สถิตมั่นในใจไทยทุกคน
ด้วยกมลเปี่ยมล้ำธรรมบูชา

ลาลับแล้วดวงแก้วพริ้งแพรวใส
เสด็จสู่แดนเทพไทไกลหนักหนา
ปวงประชาต่างสะอื้นกลืนน้ำตา
พระมาลาจากข้าไทไปนิรันดร์

น้อมอาลัยพระองค์พระทรงศรี
ต่อจากนี้ไม่มีแล้วดวงแก้วขวัญ
เคยปลดทุกข์บำรุงสุขไทยทั่วกัน
โอ้มิ่งขวัญลาลับแล้วดวงแก้วไทย

ขอพระองค์ทรงสถิตวิมานแก้ว
งามเพริศแพร้วเจ				
3554   6   0     love  
>