สมาชิกเขียนเยอะ

 
สมาชิก
ผลงาน

ขวานไทยใจหนึ่งเดียว

โคลอน


  ๑.มาร่วมร้อยเรียงรักพร้อมพรรคเพื่อน
แลย้ำเตือนพวกเราเหล่าชาวขวาน
เอกราชคงอยู่มายืนนาน
จะถึงกาลสูญสิ้นฤาอย่างไร

๒.บรรพบุรุษรักษาด้วยเลือดเนื้อ
ต่างช่วยเหลือปกป้องเราอยู่ไหน
มิเคยได้ร่วมสร้างชนชาติไทย
หรือเคียงบ่าเคียงไหล่บรรพชน

๓. ณ วันนี้ขอแค่ความสงบ
อย่ามารบกันเองจนปี้ป่น
หากรุ่นเราร่วมก่อจราจล
คิดถึงชนรุ่นหลังบ้างคงดี

๔.ประวัติศาสตร์จารึกให้ศึกษา
เหล่าคนกล้าเขาไม่เคยถอยหนี
ยามข้าศึกรุกรานตามราวี
สามัคคีปกป้องเหล่าผองภัย

๕.เมื่อยามนี้บ้านเมืองเราปั่นป่วน
ลองทบทวนตัวเองกันเสียใหม่
จะสิ้นชาติเพราะขาดความเป็นไทย
ฤาสิ้นใจเพราะขาดความเป็นคน

๖.อย่าแบ่งแยกดิ				
5010   21   0     love  
>