สมาชิกเขียนเยอะ

 
สมาชิก
ผลงาน

ไว้อาลัย....เจ้าฟ้าเพชรรัตน์

ขุนศรี

โอ้อาลัยใจเหงาเศร้าโศกศัลย์
รำพึงพันโศกาทุกข์ทุกแห่งหน
องค์เจ้าฟ้าเพชราสิ้นพระชนม์
ไทยทุกคนแสนอาดูรสูญคนดี

เพชรฉายแสงทุกแห่งหนชนทั่วหล้า
องค์เจ้าฟ้าเสด็จคลายหายโศกศรี
ทรงสงเคราะห์เพราะราษฎร์จนคนมากมี
ภคินีทรงงานการมากมาย

เอกธิดามหาธีราราช
ไทยทวยราษฎร์ซ้องสรรเสริญเยินถวาย
การลูกเสือเกื้อกูลเกียรติกำจาย
รุ่งเรืองหลายพริ้งเพริศเลิศเลื่องนาม

พยาบาลการศึกษานำพาชาติ
ก้องประกาศชื่นชมสมสยาม
ด้านทหารชาญฉลาดผงาดงาม
สมญานาม " รักแดนดิน" ถิ่นเมืองไทย


น้อมเกล้า ฯ เหล่าราษฎร์ส่งเสด็จ
สู่ขัณฑ์เขตแดนภิรมย์สมสมัย
เหล่าคนธรรพ์บรรเลงเพลงโศกใจ
สุดอาลัยโศกศัลย์หวั่นฤดี

เทพสถิตเนาในไ				
3743   3   0     love  
>