สมาชิกเขียนเยอะ

 
สมาชิก
ผลงาน

คนกับใบไม้.....

บนข.

ใบไม้ร่วงหล่นไปไม่ห่วงต้น		
กองเกลื่อนกล่นเรียงรายสลายสิ้น
เป็นปุ๋ยเพิ่มเสริมธาตุแก่แผ่นดิน		
โอชารินไหลผ่านกาลเวลา
		
คือบ่วงโซ่แบ่งปันสรรอาหาร		
สืบประสานสายใยให้ผืนป่า
ได้ผลิดอกออกผลล้นวนา			
แต้มผืนป่าพงไพรให้อุดม
		
ส่วนมนุษย์ผุดเกิดในโลกหล้า		
เพียงเพื่อว่าเกิดดับแล้วทับถม
เพื่อสร้างโลกให้สุขหรือทุกข์ทม		
หรือหมดลมสิ้นใจไปตามกาล
		
หรือเกิดมาเพียงพักหนักแผ่นดิน		
แล้วจบสิ้นชีพลับดับสังขาร
เพียงกำเนิดเกิดกายแล้ววายปราณ		
ชื่อว่าผลาญคุณงามความเป็นคน
		
ได้เกิดกายหมายเป็นเช่นมนุษย์		
ประเสริฐสุดสรรสร้างทางกุศล
เป็นมนุษย์ยากแท้แน่ทุกตน		
จงคิดค้นควาญหาคว้ากำไร
		
จงต				
3073   14   0     love  
>