..ลานพลบ และมณฑปดอกหญ้า..

รัถยา


ให้พระพายพรมหน้า ริมท่าน้ำ
ร้อยลำนำนับเนืองประเทืองสาย
หลอมเรื่องราว หลากหน้า ...ธาราราย
พอเสพย์สายเส้นทางยากย่างยล

ถ้อยอรรถาธิบายทางสายเก่า
เคยผ่านเงาแหงนเงยพอเชยหน
ก็ผ่านเลยหันลับไปกับกล
เมื่อย้อนมนมาใหม่ยังใสยง

แลสายฝนปรนสานละลานหลั่ง
ซึ่งแยกหยั่งหยดพรม  ภิรมย์ หลง
กำเนิดจากฟากฟ้าก็ลาลง
แล้วรวมตรงร่วมธารเป็น ลานพลบ

เช่นนั้นเองนั่นหนาชีวาว่าย
กระเสือกกระสันดั้นส่าย ไม่สร่างสบ
สุดท้ายกานท์กลายดินก็ผินพบ
ไต้มณฑปดอกหญ้า คือสามัญ

รัตน์วิลาส วาดวนเกินค้นจับ
ยังระดับยกสูง   ระดับฝัน
อีกนากนัก เปลือกหนาตราชีวัน
วิถีบั่นเบียดแกนเพื่อแก่นลอย

มือที่กำปานกงก็คงชัด
เกิดร				
699   9   0     love  
>