..ซูจี วีระสตรีประชาธิปไตย..

แม่จิตร

เปรียบเธอคือดวงดาวที่พราวแสง
จ้าแจ่มแจ้งอุดมคติพรหมวิหาร
เปี่ยมพลังชีวิตจิตวิญญาณ
ต่อวงการประชาธิปไตย

เป็นเยี่ยงนักต่อสู้กู้สันติภาพ
เกิดมาปราบเผด็จการมารสาไถย
มุ่งเปลี่ยนแปลงพุกามท่ามทุกข์ภัย
โดยรับใช้ศรัทธาประชาชน

แม้ร่างเล็กแต่ใจเธอใหญ่ยิ่ง
สมเป็นหญิงกำจัดสัตว์หน้าขน
คือทหารมารชั่วทั่วมณฑล
ใช้ปืนกลครอบงำปวงประชา

ซึ่งอาจเปรียบจักรวาลขังดาวไว้
ฤๅขังได้ลำแสงแห่งคุณค่า
ฉันใดกายซูจีถูกขังมา
แต่ใจฉายเจิดจ้ายังมวลชน

ทำให้โลกตระหนักได้รับรู้
การต่อสู้สัตว์ทหารทำฉ้อฉล
เนื่องเกรงกลัวซูจีเพียงหนึ่งคน
จึ่งเคลื่อนพลเผด็จการอย่างชั่วช้า

ด้วยเพราะเธอคือดาวยังพราวแสง
ที่สำแดง				
1370   1   0     love  
>