31 กรกฎาคม 2549 09:06 น.

นิทานดวงดาว - กลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ ... นักคิด นักทดลอง นักวิทยาศาสตร์

หยาดอรุณ

zodiac_full.gif
ฟ้าสุดกว้างไกล ............................ หัวใจกว้างกว่า
คิดค้นคุณค่า ................................ จินตนาการ

ดาวคนแบกหม้อ ........................... พอคิดสืบสาน
ราหูคุมงาน ................................... ผ่านกาลเวลา

ประสาทสัมผัส ............................... แจ่มชัดหูตา
รับรสกลิ่นกล้า ............................... หยั่งรู้ภายใน

ตั้งต้นคำถาม ................................ นิยามเรื่องใหม่
คำตอบอยู่ไหน .............................. ทำไมเหตุผล

ก้าวไกลความรู้ .............................. สู่เครื่องจักรกล
เสาะแสวงคิดค้น ............................ ดั้นด้นล้ำยุค

ค้นค่าสิ่งใด .................................... เท่าใจเย็นสุข
ใจเอยเคยรุก ................................. รับรู้ภายใน

ฟ้าสุดเวิ้งว้าง ................................. เส้นทางยังไกล
ลึกล้ำห้วงใจ .................................. ค้นใจของเธอ.

thumb.php?f=Aquarius_constellation_map.p				
30 กรกฎาคม 2549 22:36 น.

นิทานดวงดาว - กลุ่มดาวแพะทะเล ... นักวางแผน นักวางระบบ

หยาดอรุณ

zodiac_full.gifยามปัญหาหนัก ........................... พักกายเหนื่อยล้า
ทาบหลังทอดตา .......................... มองฟ้ากว้างไกล

ดาวเสาร์ช่างคิด ........................... พินิจครวญใคร่
กรอบเกณฑ์เกราะใจ ................... ตรองไตร่ถ้วนครัน

กลุ่มดาวแพะโพ้น ......................... เพียงทบทวนฝัน
กับปัจจุบัน ................................... จัดสรรความจริง

ทะเยอทะยาน ............................... สานทางอ้างอิง
ไม่หวังพึ่งพิง ................................ สิ่งเหนือเหตุผล

ขั้นตอนระบบ ................................ ครบด้านกังวล
เกรงพลาดสับสน ........................... ป้องตนทุกทาง

คือดาวมังกร ................................. มิคลอนอวดอ้าง
ทุกสิ่งวาดวาง ................................ ตริตรองสมดุล

ไม่ชอบเลื่อนลอย ........................... ไม่คล้อยไม่วุ่น
โลกจะเวียนหมุน ............................ ยังยึดเป้าหมาย

จุดยืนจุดมั่น ................................... ไม่ผันไม่วาย
พิสูจน์หลากหลาย  .......................... ให้ได้ดั่งคิด

เหนื่อยหนักปัญหา ........................... มองฟ้าพินิจ
เกรงตัดสินผิด ................................. ยามคิดรักใคร.

thumb.php?f=Capricornus_constellation_ma				
30 กรกฎาคม 2549 10:25 น.

นิทานดวงดาว - กลุ่มดาวคนยิงธนู ... นักอุดมการณ์ผู้รักอิสระเสรี

หยาดอรุณ

zodiac_full.gif  
คืนฟ้ากระจ่าง ............................ พร่างดาวพราวฝัน
เห็นไหมดวงนั้น ......................... พฤหัสบดี

ดวงใหญ่กลางฟ้า ....................... เลิศค่าสดสี
เมตตาปรานี .............................. สถิตที่ใจ

คนยิงธนู ................................... สู่ฟากฟ้าไกล
สี่เท้าม้าไว ................................ ฝันใฝ่เสรี

ตามองหาดาว ............................ เรื่องราวมากมี
เท้าติดดินดี ............................... ไม่หนีความจริง

ยึดมั่นหลักธรรม ........................ ตรงนำสรรพสิ่ง
เกลียดเล่ห์ลวงอิง ....................... พึ่งพิงตัวตน

มองโลกแง่งาม .......................... ท่ามกลางสับสน
ทดลองคิดค้น ............................. ผ่านพ้นความหลัง

คืนฟ้ากระจ่าง ............................ แตกต่างชอบ-ชัง
พลิกผันผิดหวัง ........................... ยังตั้งต้นเดิน.

thumb.php?f=Sagittarius_constellation_ma				
29 กรกฎาคม 2549 19:49 น.

นิทานดวงดาว - กลุ่มดาวแมงป่อง ... สงครามและความรัก

หยาดอรุณ

zodiac_full.gif คืนหลังหลั่งฝน ........................... ยืนยลดาวสวย
ขอฟ้าอำนวย .............................. ช่วยใจมั่นคง

ดาวอังคารนั่น ............................. สรรค์ฟ้าสูงส่ง
แดงเดือดเลือดลง ....................... คล้ายส่งสงคราม

เลือดจากหัวใจ ........................... ยิ่งใหญ่คำถาม
คำรักนิยาม ................................ หลั่งจากข้างใน

แมงป่องกลุ่มดาว ........................ พราวเพริศสุกใส
หางชี้ขึ้นไป ................................ ไล่ล่านายพราน

รักใครรักยิ่ง ................................ ชิงชังพลุ่งพล่าน
ลึกเจ็บจำนาน .............................. อ่อนหวานซ่านตรึง

เสน่ห์แพรวพราว ......................... ราวจับมัดตรึง
หัวใจหวงหึง ................................ รักซึ้งเจ้าของ

ในโลกส่วนตัว ............................. ไม่กลั้วเกลือกปอง
หากใครอยากลอง ........................ ฝากหนองเหล็กใน

ชีวิตเรียบนิ่ง ................................ รักจริงฝันใฝ่
หากผูกรักใคร ............................. คือร่วมเรือนครอง

คืนหลังหลั่งฝน ............................. กังวลหม่นหมอง
นั่งน้ำตานอง ................................ แมงป่องฝากแผล.

thumb.php?f=Scorpius_constellation_map.p				
28 กรกฎาคม 2549 20:03 น.

นิทานดวงดาว - กลุ่มดาวคันชั่ง ... ผู้นิยมสิ่งสมดุล

หยาดอรุณ

zodiac_full.gifนอนหลังทาบพื้น ..................... ชื่นใจน้ำค้าง
ดาวพลอยพราวพร่าง ............... ศุกร์กลางฟ้านั่น

คันชั่งสมดุล ............................. หนุนศิลป์ศาสตร์สรรค์
องค์ประกอบครัน ..................... เท่ากันสองทาง

รักในศิลปะ .............................. อิสระวาดวาง
สองฟากสองข้าง ...................... เหมาะสมกลมกลืน

ไม่ยอมเอนเอียง ....................... เพียงยังหยัดยืน
เพื่อทวงธรรมคืน ...................... ไม่ฝืนความจริง

คันชั่งเที่ยงตรง ......................... สูงส่งอ้างอิง
ที่พึ่งพักพิง ................................ สนองต้องการ

น้ำใจน้ำมิตร ............................. เอื้อจิตเจือจาน
สอดคล้องสองด้าน ..................... ทั้งขาวทั้งดำ

นอนหลังทาบพื้น ....................... ชื่นใจชุ่มฉ่ำ
โลกยุติธรรม ............................. ตัดสินดีเลว.

thumb.php?f=Libra_constellation_map.png&				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหยาดอรุณ
Lovings  หยาดอรุณ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหยาดอรุณ
Lovings  หยาดอรุณ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟหยาดอรุณ
Lovings  หยาดอรุณ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงหยาดอรุณ
>