20 มีนาคม 2553 22:20 น.

ครบรอบปีแห่งการสมรส

อรรธนิศา

เราร่วมลงนาวาท่าชีวิต
ด้วยความคิดมุ่งมั่นร่วมฟันฝ่า
อุปสรรคหนักแค่ไหนไม่ระอา
เหมือนยิ่งท้าให้เรายิ่งก้าวเดิน

เมื่อมีเธออยู่ใกล้เอาใจด้วย
เป็นแรงช่วยให้ฉันนั้นไม่เขิน
อุปสรรคไหนมากล้าเผชิญ
เมื่อเราเดินร่วมใจไปด้วยกัน

เวียนบรรจบครบปีในปีนี้
ฉันคงมีเพียงใจมอบให้ขวัญ
มีความรักมั่นแท้แน่นิรันดร์
เป็นของขวัญครบรอบมอบให้เธอ				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟอรรธนิศา
Lovings  อรรธนิศา เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอรรธนิศา
Lovings  อรรธนิศา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอรรธนิศา
Lovings  อรรธนิศา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอรรธนิศา
>