13 ตุลาคม 2561 12:10 น.

เพลงไทยเดิม

อ.วรศิลป์

ก่อนตะวันจะลับฟ้า
ฝูงปักษาบินกลับคอน
กลับรังแหล่งพักนอน
เพื่อพักผ่อนตอนราตรี
หากินมาค่อนวัน
จนสายัณห์ตะวันหรี่
จึงจรจรลี
กลับถิ่นที่บินจากมา
ชีวิตที่เป็นไป
อย่างเรียบง่ายของปักษา
ไตร่ตรองจินตนา
เกิดกังขาขึ้นในใจ
ช่างต่างชีวิตคน
ที่ดิ้นรนกันยกใหญ่
สะสมเสียมากมาย
สะท้อนใจอายนกจัง
ทั้งที่วันสุดท้าย
เมื่อร่างกายถูกกลบฝัง
บ้านช่องสะตุ้งสตางค์
คนข้างหลังเขาละเลง
ใบประกาศติดข้างฝา
ปลื้มนักหนาข้าคนเก่ง
ชีวิตอันตรื้นเครง
ที่สุดฟังเพลง...บรรเลงไทยเดิม
ป.ล. ได้ฟัง แต่ก็ไม่ได้ยิน
(13.10.61)
12 ตุลาคม 2561 20:08 น.

ปากกับใจ

อ.วรศิลป์

สำเนียงบอกที่มา
ส่วนวาจาบอกจิตใจ
ถ้อยคำที่เลือกใช้
บอกภายในใจผู้คน
อาจมีข้อยกเว้น
พวกที่เป็นคนฉ้อฉล
คิดคดในกมล
แต่แยบยลในวจี
สำเนียงสื่อที่มา
ถ้อยวาจาสื่อฤดี
ในใจคนเรานี้
บ่งบอกชี้ที่วาจา
ป.ล. สำหรับข้าพเจ้า ปากเปรียบเหมือนท่อระบายน้ำ (บ้างน้ำเสีย บ้างน้ำดี)
(12.10.61)
11 ตุลาคม 2561 15:41 น.

จิตใจคล้ายก้อนเมฆ

อ.วรศิลป์

บทสอนของก้อนเมฆ
รู้สังเกตจึงเข้าใจ
ก้อนเมฆนั้นเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงไปตามแรงลม
รูปร่างของก้อนเมฆ
ถูกสรรเสกให้เหมาะสม
กระจายเกลื่อนหรือก้อนกลม
เหตุเพราะลมบนฟ้าไกล
ใจคนก็คล้ายเมฆ
มีโยกเยกมีอ่อนไหว
น้อยนักที่จักได้
รักษาไว้ให้คงเดิม
(11.10.61)
10 ตุลาคม 2561 06:31 น.

ก้อนเมฆ

อ.วรศิลป์

เมฆบนฟ้าที่มี
วันนี้ต่างจากเมื่อวาน
ลมเลื่อนเมฆเคลื่อนพ้นผ่าน
เมฆอยู่ไม่นานผ่านไป
เมฆบนฟ้าที่เห็น
ลอยเด่นอยู่บนฟ้าไกล
ทุกวันจึงเป็นก้อนใหม่
เปลี่ยนไปไม่ใช่ก้อนเดิม
เมฆบนฟ้าหมุนเวียน
แปรเปลี่ย่นมาตั้งแต่เริ่ม
เป็นมาแต่คราดั้งเดิม
คราเริ่มมีเมฆบนฟ้า
อย่าหวังแน่นอนก้อนเมฆ
ธรรมชาติสรรเสกเป็นมา
งดงามชั่วยามบนฟ้า
ไม่นานดอกหนาลาไป
เมฆบนฟ้าวันนี้
รู้ดีว่าเป็นก้อนใหม่
เงยหน้ามองฟ้าคราใด
ทำใจไม่ใช่เมฆเดิม
ป.ล. บทสอนของก้อนเมฆ รู้สังเกตจึงเข้าใจ
(10.10.61)
29 กันยายน 2561 12:10 น.

มีเท่ากัน

อ.วรศิลป์

ในวันที่มีเวลา
บางคนบอกว่าเวลาไม่มี
และกลับกันบางที
อยากให้เวลามีในวันที่หมดเวลา

เวลาแต่ละวัน
ถูกจัดสรรเสมอหน้า
มีค่าหรือไร้ค่า
ขึ้นอยู่กับว่าใช้เวลาอย่างไร

เวลาแต่ละวัน
ยุติธรรม์สวรรค์ให้
ยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันไซร้
รู้จักใช้จึงเกิดคุณ

ป.ล. เวลาแต่ละวัน หนึ่งในความเท่าเทียมกันของมนุษย์

(29.9.61)
				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์
>