14 กันยายน 2549 09:56 น.

ต่อ แต่ง แต้ม เติม

อ.วรศิลป์

ต่อสายใย สายรัก สายชีวิต
ต่อสายจิต สายใจ ไทยทั้งผอง
ต่อสัมพันธ์ ฉันท์น้องพี่ ที่ปรองดอง
ต่อสันติ แบบพี่น้อง ให้ยาวไกล
    แต่งหน้าตา วาจา ให้งามงด
แต่งตัวตน ให้หมดจด และสดใส
แต่งความงาม เที่ยงแท้ จากภายใน
แต่งทั้งกาย แต่งทั้งใจ ให้แผ่นดิน
    แต้มรอยยิ้ม สดใส บนใบหน้า
แต้มวาจา คำหวาน เป็นนิจศีล
แต้มเมตตา กรุณา เป็นอาจิณ
แต้มไทยถิ่น ด้วยรัก สามัคคี
    เติมความเพียร พยายาม อีกสักนิด
เติมดวงจิต คิดอภัย ไม่หน่ายหนี
เติมอุเบกขา มุฑิตา และอารี
เติมสิ่งดี ประดับไว้ ให้ไทยงาม				
13 กันยายน 2549 13:06 น.

หยดน้ำค้าง

อ.วรศิลป์

พินิจพิศดูหยดน้ำค้าง
พราวพร่างงามงดสดชื่น
เปรียบมณีของยามค่ำคืน
หยิบยื่นชีวิตชีวา
    อนิจจาชีวิตน้ำค้าง
ชีพเจ้าช่างสั้นหนักหนา
ไม่นานที่แสงสุริยา
ส่องมาเจ้าพลันแห้งไป
    เปรียบเป็นเช่นดั่งตัวเรา
ทุกข์เศร้าลำเค็ญเพียงไหน
หรือสุขมากมายเพียงใด
ไม่นานสิ้นไปเช่นกัน
    ฉะนั้นพึงมีสติ
ดำริตริตรองให้มั่น
ชีวิตผ่านคืนเดือนวัน
จงมุ่งสร้างสรรค์ความดี
    บทเรียนน้ำค้างเตือนให้คิด
ชีวิตไม่ติดอยู่กับที่
เหลือไว้เพียงดี ไม่ดี
ร่องรอยชีวีให้อนุชน				
13 กันยายน 2549 08:32 น.

" น้ำขุ่นไว้ข้างใน น้ำใสไว้ข้างนอก "

อ.วรศิลป์

" น้ำขุ่นไว้ข้างใน น้ำใสไว้ข้างนอก "
นี่คือคำพร่ำบอกของพ่อฉัน
แม้จะเคลื่อนเลื่อนเวลามาแสนนาน
คำไขขานพ่อสอนไว้ไม่เคยจาง
   โลกวันนี้วุ่นวายไม่น่าอยู่
ฉันเรียนรู้เพื่อสู้ทนและถากถาง
เพื่อสร้างสรรค์สุขล้นคนร่วมทาง
ถือตามอย่างพ่อสอนไว้ไปจนตาย
   จะเพียรเก็บ " น้ำขุ่น " ไว้ข้างใน
และจะเอา " น้ำใส " อันเฉิดฉาย
พร้อมแววตาและร้อยยิ้มอันพริ้มพราย
ไว้นอกกายให้คนชมไม่ขมทรวง				
12 กันยายน 2549 13:49 น.

เห็นด้วยไหม

อ.วรศิลป์

เห็นด้วยไหมถ้าคนไทยทั้งประเทศ
เลิกแบ่งเพศแบ่งเชื้อชาติแบ่งศาสนา
แล้วร่วมแรงร่วมรัฐพัฒนา
สร้างเสริมค่าสมนามความเป็นไทย
   เหตุด้วยว่าวันนี้ไทยยังแตก
รอยร้าวแยกทั่วทุกหนจนสั่นไหว
อนิจจาเมื่อไรหนาประชาไทย
จะเข้าใจและรู้รักสามัคคี
   มาเถิดหนาผองเพื่อนก่อนจะสาย
มาร้อยใจผูกสัมพันธ์ขมันขมี
สนองคุณค่าล้ำความภักดี
ถวายไท้พระภูมีภูมิพล				
12 กันยายน 2549 09:33 น.

จากใจถึงใจ

อ.วรศิลป์

(กำลังใจจากคนที่ไม่คุ้นเคยสำหรับทุกผู้คน  เพื่อหยัดยืนและก้าวเดิน)

   จากใจหนึ่งถึงอีกใจให้ทั้งหมด
หวังเชยชดทุกข์หนักให้พักหาย
จิตที่ล้าเหนื่อยอ่อนได้ผ่อนคลาย
ยืนหยัดได้เพื่อสู้ต่อมิท้อใจ

   จากใจหนึ่งถึงอีกใจให้ทั้งหมด
โศกสลดโถมทับกลับสดใส
สุขภาพพลิกฟื้นคืนสู่ใจ
เริ่มวันใหม่พร้อมก้าวย่างอย่างทรนง

   จากใจหนึ่งถึงอีกใจให้ทั้งหมด
จิตประณตกราบวอนพรอานิสงส์
ด้วยศรัทธากล้าแกร่งแรงมั่นคง
วอนเบื้องบนโปรดทรงประทานพร

   จากใจหนึ่งถึงอีกใจให้ทั้งหมด
สุนทรพจน์จากใจใส่อักษร
แทนความรักห่วงหาและอาทร
ที่สะท้อนจากใจหนึ่งถึงอีกใจ				
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์
>