19 กันยายน 2558 04:04 น.

โคลงโลกกะติ๊ด 41 สันติ

เชษฐภัทร วิสัยจร

สันติเกิดเพราะได้...............รัฐประหาร
พวกทาสเกิดจากการ..........เลือกตั้ง
ภักดียิ่งอยู่นาน................ยิ่งมั่น คงเนอ
ชาติจะสุขสงบยั้ง........อยู่ด้วยกระบอกปืน

Order is maintained...... by a coup
Slavery occurs through.......election
Loyalty is forced to.........stabilise-
National peace, by guns, ....that's the absolute Truth.
				
12 กันยายน 2558 16:36 น.

โคลงโลกกะติ๊ด 44 เสรี

เชษฐภัทร วิสัยจร

 เสรีแห่งมนุษย์นั้น..........มีหรือ

หากไม่คิดถามคือ.........บ่องแบ้ว เออ-ออห่อหมกกะพรือ......ภาพเผด็จ การเนอ ปืนตวาดฉีกตรรกะแล้ว........ขู่ขึ้นเถลิงชัย

Does man's freedom ever..........exist? If man stops asking shit...........to tyrants. Agreeing with every bit.............of commands, Man's threatened by Guns..........that claim their victory.

12 กันยายน 2558 16:35 น.

โลงดลกกะติ๊ด 43 มนุษย์ต่างดาว

เชษฐภัทร วิสัยจร

ประเทศไทยคล้ายมนุษย์...........ต่างดาว ดำพี่กลับบอกขาว......................ขัดแย้ง โลกบอกโคตรชั่วชาว.......................ไทยบอก ดีเวย อยากอยู่สุขต้องแสร้ง...............แซ่ซร้องสรรเสริญ

Thailand's like an a-.................lien land Black's not black, man,............but white A bad thing, some Thais can........say it's good. If you wanna appear right...............you should shut up.

1 มิถุนายน 2558 17:48 น.

ครอบงำสื่อ

เชษฐภัทร วิสัยจร

ไม่มีทุนสามานย์ใดในโลกหล้า
ที่จะมาปลุกปล้ำครอบงำสื่อ
มีแต่เพียงเสี้ยวสมองและสองมือ
ที่ท่านถือมาครอบหัวปิดตัวเอง
มือถือสากปากถือศีลจนชินแล้ว
เบื่อจะแซวให้สับสนสื่อคนเก่ง
เชียร์เผด็จการนอกระบอบชอบนักเลง
ให้มาเฉ่งศัตรูพอมั่วก็เอา
สุดท้ายปืนย้อนมาจ่อคอหอยสื่อ
นี่และคือความมักง่ายหลายหนเข้า
ทุนไม่ได้ครอบงำใครอย่าไปเดา
มีแต่เรายังยิ่งใหญ่ใต้กะลา
				
18 กันยายน 2558 01:16 น.

โคลงดลกกะติ๊ด 42 ไอแพด

เชษฐภัทร วิสัยจร

อาวุธไอแพดร้าย...........แรงไฉน เติมสติปัญญาไป..............ปกป้อง เขียนประชาธิปไตย......แตะทัช สกรีนเวย นิ้วสิบสู้ปืนร้อง.......เรียกให้โลกเห็น

I pad is a wicked.............weapon. With wit, one reckons........its power, Defending democracy on......purpose. To fight the Gun, 10 fingers,....send message to the world

Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร
>