12 กันยายน 2558 16:36 น.

โคลงโลกกะติ๊ด 44 เสรี

เชษฐภัทร วิสัยจร

 เสรีแห่งมนุษย์นั้น..........มีหรือ

หากไม่คิดถามคือ.........บ่องแบ้ว เออ-ออห่อหมกกะพรือ......ภาพเผด็จ การเนอ ปืนตวาดฉีกตรรกะแล้ว........ขู่ขึ้นเถลิงชัย

Does man's freedom ever..........exist? If man stops asking shit...........to tyrants. Agreeing with every bit.............of commands, Man's threatened by Guns..........that claim their victory.

12 กันยายน 2558 16:35 น.

โลงดลกกะติ๊ด 43 มนุษย์ต่างดาว

เชษฐภัทร วิสัยจร

ประเทศไทยคล้ายมนุษย์...........ต่างดาว ดำพี่กลับบอกขาว......................ขัดแย้ง โลกบอกโคตรชั่วชาว.......................ไทยบอก ดีเวย อยากอยู่สุขต้องแสร้ง...............แซ่ซร้องสรรเสริญ

Thailand's like an a-.................lien land Black's not black, man,............but white A bad thing, some Thais can........say it's good. If you wanna appear right...............you should shut up.

1 มิถุนายน 2558 17:48 น.

ครอบงำสื่อ

เชษฐภัทร วิสัยจร

ไม่มีทุนสามานย์ใดในโลกหล้า
ที่จะมาปลุกปล้ำครอบงำสื่อ
มีแต่เพียงเสี้ยวสมองและสองมือ
ที่ท่านถือมาครอบหัวปิดตัวเอง
มือถือสากปากถือศีลจนชินแล้ว
เบื่อจะแซวให้สับสนสื่อคนเก่ง
เชียร์เผด็จการนอกระบอบชอบนักเลง
ให้มาเฉ่งศัตรูพอมั่วก็เอา
สุดท้ายปืนย้อนมาจ่อคอหอยสื่อ
นี่และคือความมักง่ายหลายหนเข้า
ทุนไม่ได้ครอบงำใครอย่าไปเดา
มีแต่เรายังยิ่งใหญ่ใต้กะลา
				
18 กันยายน 2558 01:16 น.

โคลงดลกกะติ๊ด 42 ไอแพด

เชษฐภัทร วิสัยจร

อาวุธไอแพดร้าย...........แรงไฉน เติมสติปัญญาไป..............ปกป้อง เขียนประชาธิปไตย......แตะทัช สกรีนเวย นิ้วสิบสู้ปืนร้อง.......เรียกให้โลกเห็น

I pad is a wicked.............weapon. With wit, one reckons........its power, Defending democracy on......purpose. To fight the Gun, 10 fingers,....send message to the world

30 พฤศจิกายน 2558 05:57 น.

โคลงโลกกะติ๊ด 59-60 คู่ชีวิต

เชษฐภัทร วิสัยจร

ดูว่าที่คู่ชีวิตผู้ชาย
ถึงเขาสำเร็จล้ำ.....................เพียงใด
รวยยศคนใกล้ไกล................รอบล้อม
สาวสาวมากไม่ไหว................จะเลือก
เขากลับรักเราพร้อม................อยู่ข้างเคียงเสมอ
No matter how successful..............he is, 
How famous and rich.................he's become,
Many girls want to sit.................on his lap,
You'll be the only num-...............ber one in his heart.
ดูว่าที่คู่ชีวิตหญิง
ถึงเจออุปสรรคต้อง.............เจียนตาย
ทุกข์กระหน่ำล้มละลาย..........ป่วนเกล้า
เหมือนโดดเดี่ยวเดียวดาย.........แทบคลั่ง
เธอกลับสู้โศกเศร้า.................อยู่ข้างเคียงเสมอ
No matter how lowly your .................life's become,
Coma, your heart's numb.........and hurt.
Facing with hardship, lonesome,............you're frightened.
By your side, she will urge................you to fight misery.
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเชษฐภัทร วิสัยจร
Lovings  เชษฐภัทร วิสัยจร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเชษฐภัทร วิสัยจร
>