1 พฤษภาคม 2547 11:52 น.

ตัวไกลกัน...แตในใจยังคงเดิม

เด็กแรด

ไม่ว่าเธอจะอยุ่ส่วนไหนของโลกใบนี้
                  
ให้จำไว้เถอะคนดีว่าความรู้สึกดีดีจาไปถามหา

จะมองเห็นด้วยหรือไม่ด้วยสายตา

แต่ภาพเธอจะชัดเจนทุกเวลาในหัวใจ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเด็กแรด
Lovings  เด็กแรด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเด็กแรด
Lovings  เด็กแรด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเด็กแรด
Lovings  เด็กแรด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเด็กแรด
>