26 เมษายน 2555 21:19 น.

จากฉัน...ถึง...เธอ

เปลวเพลิง

ฉันทำงานในห้องที่มีแอร์ฉ่ำ	
เช้ายันค่ำใช้ความรู้เป็นคู่ขวัญ
มิค่อยได้ออกแรงแกร่งฉกรรจ์   		
จะใช้มัน...ก็มีบ้างเป็นบางที

เธอทำงานกลางแดดอันแผดกล้า		
อุทิศเหงื่อหยาดมาทำหน้าที่
เธออาจไปไม่ถึงซึ่ง ป.ตรี			
แต่ก็มีความขยันต่างปัญญา

ฉันต้องรู้รอบด้านเรื่องงานฉัน		
ใช้ความรู้สารพันแก้ปัญหา
เธอใช้ความขันแข็งแกร่งกายา		
เป็นฤทธาดลสร้างหนทางไกล

ใช่-เราเหมือนแตกต่างทุกย่างก้าว		
ในโลกร้าว  ค่านิยมระดมใส่
เพียงเราจับมือกันอย่างมั่นใจ		
เชื่อว่าในอนาคตจักงดงาม

ฉันปั้นปลูกศรัทธาปัญญาฉัน		
และใช้มันถางถากกับขวากหนาม
มองวันพรุ่งมุ่งหาฟ้าสีคราม		
ภพผ่องตามเจตนาน่าเริงรมย์

เธอสืบสานหยาดเหงื่อเพื่อชีวิต		
สานถูกผิดด้วยความกล้าสง่าสม
หลั่งน้ำแรงน้ำเหงื่อเรื่อระบม		
ล้างโสมม ชั่ว หยาบและบาปภัย

วันนี้กลางแดดจ้าในหน้าร้อน		
กับลมอ่อนพัดระรวยอวยอ่อนไหว
เราสบตาหวานซึ้งถึงทรวงใน		
โยงเยื่อใย ยิ้ม รัก แต้มพักตรา

พร้อมความหวังเหลือว่าวันหน้าโน้น	
ข้ามฟ้าโพ้นแล้วถึงวันเฝ้าฝันหา
เราร่วมมือร่วมกันสร้างมรรคา		
เพื่อประชาสุขเปี่ยมเท่าเทียมกัน

........................................................				
ไม่มีข้อความส่งถึงเปลวเพลิง
>