ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

ของแซบอีสาน

กะปอม

จากบ้านไปหลายปี
ได้ดิบได้ดี
อย่าลืมอาหารอีสานบ้านเฮา
มีแต่ของดีๆ
จากบ้านไปหลายปี ได้ดิบได้ดี
อย่าลืมอาหารอีสานบ้านเฮา
มีแต่ของดีๆ
จ่อม ปลาร้าปลาร้าปลาจ่อม
ปลาร้าปลาร้าปลาจ่อม
ปลาร้าปลาร้าปลาจ่อม
อย่าลืมปลาร้าปลาจ่อม
อย่าลืมก้อยขี้กะปอม
อย่าลืมแกงคั่วแกงอ่อม
ปลาร้าปลาร้าปลา
มากินข้าวจี่
กินซุบบักหมี่ซุบหน่อไม้
อาหารสูงคือไข่มดแดง
เอามาใส่แกงมาหมกมาอ่อม
กะแซบหลาย
ใบบักขามอ่อนใส่ต้มไก่
คั่นหัวสิงไคใส่ลาบเลือด
ต้มน้ำให้เดือดเอาเพี้ยมาใส่
เอาเนื้อมาจุ่ม
จากบ้านไปหลายปี ได้ดิบได้ดี
อย่าลืมอาหารอีสานบ้านเฮา
มีแต่ของดีๆ
จากบ้านไปหลายปี ได้ดิบได้ดี
อย่าลืมอาหารอีสานบ้านเฮา
มีแต่ของดีๆ
จ่อม ปลาร้าปลาร้าปลาจ่อม
ปลาร้าปลาร้าปลาจ่อม
ปลาร้าปลาร้าปลาจ่อม
อย่าลืมปลาร้าปลาจ่อม
อย่าลืมก้อยขี้กะปอม
อย่าลืมแกงคั่วแกงอ่อม
ปลาร้าปลาร้าปลา
มีตำบักหุ่ง
กินกับข้าวปุ้นและปิ้งไก่
อีนูนจู้ดจี่ในขี้ควาย
เลือกโตใหญ่ๆ
ก้อยกินกับผักกะเดา
ก้อยกุ้งต้มกบและต้มอึ่ง
มีลาบปลาปึ่งและลาบเทา
มีหมกแมงเงาหมกเห็ดหมกปลา
และหมวกฮวก
จากบ้านไปหลายปี ได้ดิบได้ดี
อย่าลืมอาหารอีสานบ้านเฮา
มีแต่ของดีๆ
จากบ้านไปหลายปี ได้ดิบได้ดี
อย่าลืมอาหารอีสานบ้านเฮา
มีแต่ของดีๆ
จ่อม ปลาร้าปลาร้าปลาจ่อม
ปลาร้าปลาร้าปลาจ่อม
ปลาร้าปลาร้าปลาจ่อม
อย่าลืมปลาร้าปลาจ่อม
อย่าลืมก้อยขี้กะปอม
อย่าลืมแกงคั่วแกงอ่อม
ปลาร้าปลาร้าปลา
จับกับข้าวเหนียว
 
จากบ้านไปหลายปี
ได้ดิบได้ดี
อย่าลืมอาหารอีสานบ้านเฮา
มีแต่ของดีๆ
จากบ้านไปหลายปี ได้ดิบได้ดี
อย่าลืมอาหารอีสานบ้านเฮา
มีแต่ของดีๆ
จากบ้านไปหลายปี ได้ดิบได้ดี
อย่าลืมอาหารอีสานบ้านเฮา
มีแต่ของดีๆ
จากบ้านไปหลายปี ได้ดิบได้ดี
อย่าลืมอาหารอีสานบ้านเฮา
มีแต่ของดีๆ
มากินข้าวเหนียว
จ่อม ปลาร้าปลาร้าปลาจ่อม
ปลาร้าปลาร้าปลาจ่อม
ปลาร้าปลาร้าปลาจ่อม
อย่าลืมปลาร้าปลาจ่อม
อย่าลืมก้อยขี้กะปอม
อย่าลืมแกงคั่วแกงอ่อม
ปลาร้าปลาร้าปลาจ่อม
ปลาร้าปลาร้าปลาจ่อม
ปลาร้าปลาร้าปลาจ่อม
ปลาร้าปลาร้าปลาจ่อม
อย่าลืมปลาร้าปลาจ่อม
อย่าลืมก้อยขี้กะปอม
อย่าลืมแกงคั่วแกงอ่อม
ปลาร้าปลาร้าปลาจ่อม
อย่าลืมปลาร้าเด้อ...					
					
comments powered by Disqus
>