ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Give Life Back to Music

Daft Punk

Let the music in tonight
(Just turn on the music)
Let the music of your life
(give life back to music)
[x4]

Give life back to music
[x2]

Let the music in tonight
(Just turn on the music)
Let the music of your life
(give life back to music)
[x2]

Let the music in tonight
(Just turn on the music)
Let the music of your life
(give life back to music)
[x2]					
					
comments powered by Disqus
>