ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

็ี็็Human After All

Daft Punk

We are human... after all
Much in common. After all
[x8]

Human, human, human, human,
Human, human, human, human,
Human, human, human, human,
Human, human, human after all
[x7]					
					
comments powered by Disqus
>