ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Requiem For Evita

Madonna

Requiem aeternum dona Evita
Requiem aeternum dona Evita
Requiem Evita, Requiem Evita
Evita, Evita, Evita, Evita
Grant eternal rest to Evita 
Grant eternal rest to Evita 
Rest to Evita, Rest to Evita 
Evita, Evita, Evita, Evita 

Requiem aeternum dona Evita
Requiem aeternum dona Evita
Requiem Evita, Requiem Evita
Evita, Evita, Evita, Evita					
					
comments powered by Disqus
>