รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจ ข่าวสารความบันเทิง เทคโนโลยี ความก้าวหน้า แนวคิด เรารวมไว้หมด ความบรรเทิงที่หาได้ไม่ยาก เพียงแค่อ่าน Chicnews เรียนรู้ประวิติศาสตร์ที่ผ่านมา ว่าเราโลกเราผ่านอะไรมาบ้าง ข้อมูลท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก อะไรดี อะไรเด่น เราจัดหามาให้ สัตว์โลกในมุมมองที่น่ารัก ทั้งแปลกตา น่าสนใจ เรียนรู้การเขียนเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว ทำเรื่องเว็บให้เป็นเรื่องง่าย
ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

เหมยฮัว

เพลงจีน

บาร์
เหมยฮัว เหมยฮัว มาน
เทียน เชียง เดียหลันทา
เยียไค้ ฮัว* เหมยฮัว
เทียนเมง เชียงจ๊นวอ เมง
 เวยเว่ยตี้ เถ้าซง ฮัว*
 คานยา เพี้ยคิ คานเลียวเม
 ฮัว โยโถวอี เชียว
เยี้ยว ถ่าง* ปิง
เชียะ โป้วนี่ ทาโต๊เกี้ยว พา
 ทาซือว้อ ตี้กัว ฮัว
*ดนตรีเหมย
ฮัว เหมยฮัว มานเทียน เชียง
 เคียหลันทา เยียไค้ ฮัว
* เหมยฮัว เทียน
เมง เชียงจ๊นวอ เมง
 เวยเว่ยตี้ เถ้าชง ฮัว*
 คานยา เพี้ยคิ คานเลียวเม
 ฮัว โยโถวอี เชียวเยี๊ยว
 ถ่าง* ปิงเชียะ โป้ว
นี่ ทาโต๊เกียว พาทา
ชือว้อ* ตีกัว ฮัว
#...					
					
comments powered by Disqus