ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

แม่คุณ

โจอี้ บอย

เพราะฉันไม่ดี
หรือว่าเธอนั้นแก่บอกมาซิ
ความรักของเราถึงได้แย่ลง
มีคนเขามองว่าแบบพาไปส่ง
เพราะกลัวล้ม
ทุกครั้งที่เราเดินด้วยกัน
ทุกครั้งทุกทีที่ได้ยินคนพูดกัน
มันทำให้ฉันเก็บไปฝันร้าย
แม่คุณเอ๋ยแม่คุณเอ๋ยแม่คุณ
เธอคงไม่รู้เจ็บปวดแค่ไหนที่โดนล้อ
สิ่งเดียวที่ขอ
ให้ตัวเธอนั้นเป็นแฟนฉัน
ไม่ใช่แม่ ไม่ใช่แม่
หากทำอย่างนั้นได้ฉันก็คงนอนหลับ
แน่แน่
 
 ที่บ้านก็มีอยู่กับเขา
คนหนึ่งไม่พอเหรอ
ฉันคิดว่าคนเดียวก็คงเพียงพอ
ฉันขอให้เธอเป็นดูแลเป็นห่วง
อย่างคนรัก
แต่โปรดอย่าทำตัวเหมือนแฟนของพ่อ
ทุกครั้งทุกทีที่ได้ยินคนพูดกัน
มันทำให้ฉันเก็บไปฝันร้าย
แม่คุณเอ๋ยแม่คุณเอ๋ยแม่คุณ
เธอคงไม่รู้เจ็บปวดแค่ไหนที่โดนล้อ
สิ่งเดียวที่ขอ
ให้ตัวเธอนั้นเป็นแฟนฉัน
ไม่ใช่แม่ ไม่ใช่แม่
หากทำอย่างนั้นได้ฉันก็คงนอนหลับ
แน่แน่
 
 ทุกครั้งทุกทีที่ได้ยิน
คนพูดกัน
มันทำให้ฉันเก็บไปฝันร้าย
แม่คุณเอ๋ยแม่คุณเอ๋ยแม่คุณ
เธอคงไม่รู้เจ็บปวดแค่ไหนที่โดนล้อ
สิ่งเดียวที่ขอ
ให้ตัวเธอนั้นเป็นแฟนฉัน
ไม่ใช่แม่ ไม่ใช่แม่
หากทำอย่างนั้นได้ฉันก็คงนอนหลับ
ครับคุณแม่
แม่คุณเอ๋ย แม่คุณเอ๋ย
แม่คุณเอ๋ย แม่คุณเอ๋ย...					
					
comments powered by Disqus
>