ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

รักรักรัก

ไทร์อั้มพ์ คิงส์ดอม

เธอ เธอทำใจฉันลอย
 ไปกับฝัน
 เธอจะได้รู้ ไหม
 รู้สึกเลยว่าใจ ข้างใน นั้น
 มันแปลกเป็นพิ เศษ
 แหละสัม ผัส
 สาย ตา ที่มอง ฉัน
 เป็นครั้ง แรก ที่ฉัน แย่
 อยากรู้
อะไรที่เธอน่ะเก็บเอา ไว้
 หรือเธอแอบเอารัก รักรัก
 ฉันไป เมื่อไร
 เล่นแอบไปคิด คิดคิด
 ถึงเธอ ไม่ยอม หาย
 ทุกทุกนา ที หลับฝันก็ยัง มี
 ภาพเธอ ไม่ไปไหน
 ถ้าเธอจะเอารัก รักรัก
 ฉันไป ทั้งใจ
 จึงอยากจะขอ ให้เธอ
 ช่วยตอบหน่อย จะได้ไหม
 ว่าแล้ว เมื่อไหร่
 จะรับเอาตัวฉันไป
 เหมือนหัว ใจ
 มือ ของเธอที่ยื่นมา
 ให้กับฉัน
 เธอจะได้รู้ ไหม
 ว่าทำให้หัวใจ ข้างใน นั้น
 รู้สึกเป็นพิ เศษ
 แหละสัม ผัส
 สาย ตา ที่มอง ฉัน
 เป็นครั้ง แรก ที่ฉัน แย่
 อยากรู้
อะไรที่เธอน่ะเก็บเอา ไว้
 หรือเธอแอบเอารัก รักรัก
 ฉันไป เมื่อไร
 เล่นแอบไปคิด คิดคิด
 ถึงเธอ ไม่ยอม หาย
 ทุกทุกนา ที หลับฝันก็ยัง มี
 ภาพเธอ ไม่ไปไหน
 ถ้าเธอจะเอารัก รักรัก
 ฉันไป ทั้งใจ
 จึงอยากจะขอ ให้เธอ
 ช่วยตอบหน่อย จะได้ไหม
 ว่าแล้ว เมื่อไหร่
 จะรับเอาตัวฉันไป
 เหมือนหัว ใจ

 มันแปลกเป็นพิ เศษ
 เมื่อสัม ผัส
 สาย ตา ที่มอง ฉัน
 เป็นครั้ง แรก ที่ฉัน แย่
 อยากรู้
อะไรที่เธอน่ะเก็บเอา ไว้
 หรือเธอแอบเอารัก รักรัก
 ฉันไป เมื่อไร
 เล่นแอบไปคิด คิดคิด
 ถึงเธอ ไม่ยอม หาย
 ทุกทุกนา ที หลับฝันก็ยัง มี
 ภาพเธอ ไม่ไปไหน
 ถ้าเธอจะเอารัก รักรัก
 ฉันไป ทั้งใจ
 จึงอยากจะขอ ให้เธอ
 ช่วยตอบหน่อย จะได้ไหม
 ว่าแล้ว เมื่อไหร่
 จะรับเอาตัวฉันไป
 เหมือนหัว ใจ
 หรือเธอแอบเอารัก รักรัก
 ฉันไป เมื่อไร
 เล่นแอบไปคิด คิดคิด
 ถึงเธอ ไม่ยอม หาย
 ทุกทุกนา ที หลับฝันก็ยัง มี
 ภาพเธอ ไม่ไปไหน
 ถ้าเธอจะเอารัก รักรัก
 ฉันไป ทั้งใจ
 จึงอยากจะขอ ให้เธอ
 ช่วยตอบหน่อย จะได้ไหม
 ว่าแล้ว เมื่อไหร่
 จะรับเอาตัวฉันไป
 เหมือนหัว ใจ...					
					
comments powered by Disqus
>