ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

คุณเก็บความลับได้ไหม?

Armchair

คุณเก็บความลับได้ไหม 
หากผมนั้นมีอะไรจะบอก 
หากผมไว้ใจระบายมันออก 
คุณเก็บความลับได้หรือไม่ 

ให้อยู่แค่คุณกับผม 
อย่าให้ได้ยินถึงใครที่ไหน 
ความลับนั้นที่เก็บไว้ในใจ 
คือคำว่าผมรักคุณ 

ตั้งแต่วันที่ผมได้พบ วันที่ผมได้เห็นหน้า 
สายตาและหัวใจเจอะที่คุณ 
ตั้งแต่นั้นผมก็ได้รู้ ชีวิตผมก็ได้รู้ 
ว่าจากนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคุณ 

คือคุณนั่นเองตลอดมา ที่ตัวผมเองเฝ้าใฝ่หา 
เมื่อมองรอบกาย ที่มีคนมากมาย 
มีคุณคนเดียวที่ผมมองเห็นในสายตา 

มันทรมานเกินจะเก็บไว้ 
จึงบอกคุณไปแล้วได้ยินไหม 
ถ้าหากคุณไม่ตอบรับ 
ก็ช่วยเก็บเป็นความลับตลอดไป 

ตั้งแต่วันที่ผมได้พบ วันที่ผมได้เห็นหน้า 
สายตาและหัวใจเจอะที่คุณ 
ตั้งแต่นั้นผมก็ได้รู้ ชีวิตผมก็ได้รู้ 
ว่าจากนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคุณ 

คือคุณนั่นเองตลอดมา ที่ตัวผมเองเฝ้าใฝ่หา 
เมื่อมองรอบกาย ที่มีคนมากมาย 
มีคุณคนเดียวที่ผมมองเห็นในสายตา 

มันทรมานเกินจะเก็บไว้ 
จึงบอกคุณไปแล้วได้ยินไหม 
ถ้าหากคุณไม่ตอบรับ 
ก็ช่วยเก็บเป็นความลับตลอดไป 

คือคุณนั่นเองตลอดมา ที่ตัวผมเองเฝ้าใฝ่หา 
เมื่อมองรอบกาย ที่มีคนมากมาย 
มีคุณคนเดียวที่ผมมองเห็นในสายตา 

มันทรมานเกินจะเก็บไว้ 
จึงบอกคุณไปแล้วได้ยินไหม 
ถ้าหากคุณไม่ตอบรับ 
ก็ช่วยเก็บเป็นความลับตลอดไป 

ถ้าหากคุณไม่ตอบรับ 
ก็ช่วยเก็บเป็นความลับ ว่าผมรักคุณ					
					
comments powered by Disqus
>