3 พฤศจิกายน 2547 18:54 น.

I saw the rose grow

เรืองเล่าภาณุวัฒน์

I saw roses grow
through hail,
snow,
rain
and beating rays.

my love like the rose
will grow


------------------------------------------

วันนี้แต่งได้แค่นี้ครับ				
3 พฤศจิกายน 2547 18:11 น.

ลม version ภาษากลาง

เรืองเล่าภาณุวัฒน์

ลมพัดพร้าวไหว อยู๋ปล่ายเมืองฟ้า เมือไร่ตัวข้า จะได้เอื้อมถึง
จะขึ้นต้นพร้าว ทำแขงขาแข้ง ทังเหยียดทั้งยืน ก็ดึงไม่ได้
ขวิดขวะขวิดขวาง อยู่ตามล่างใต้ จะทำอย่าไร ทีนี้

ว่าลมได้ลมเชยชมคำชี้ ไม่ได้ริ่วหรี้ รูปรอย
ลมก็พัดไม้ ไปเรียสอยๆ 
เมือไรหนอ จะมาเจอหน้าให้สมน้ำยา ความคิด

หมาเห่าเรือบิน เห่าเสียงชีวิต ไม่ได้กัดตาบอันได

----------------------------------------------------------

จบ				
2 พฤศจิกายน 2547 20:06 น.

ลม

เรืองเล่าภาณุวัฒน์

ลมพัดพร้าวไกว๋ อยู่ป๋ายเมืองฟ้า เมื่อใดตั๋วข้า จักได้เอื้อมถึง
จักขึ้นต้นพร้าว เป๋นแข้งขาสึง เติ้งเหยิ้งตึงยึง ก่ตึงบ่าได้
ขวิดขวะขวิดขวาง อยู่ตางลุ่มใต้ จะยะจาใด กำนี้

อู้ลมได้ลม เจยจมกำชี้ บ่ได้ติ่นตั๋ว ฮูปฮอย
ลมก่อพัดไม้ ไปเหียสอยๆ จอยหว้อยจอยวอย สุดเจ้นมือข้า
เมื่อใดหนอ จักมาปะหน้า หื้อสมนัยยา ความคิด

หมาเห่าเฮือบิน เห่าเสี้ยงจีวิต บ่ได้ขบก้าบ อันใด
ฮักโลกไซเบอร์ ฮักเทอะสายใจ๋ ฮักเปียงใด ตึงบ่สมห้องฯ				
2 พฤศจิกายน 2547 16:29 น.

สำหรับคงาม

เรืองเล่าภาณุวัฒน์

วงพักตร์เพียงจันทร์น้าว.............. ลงดิน 
จรัสผ่องโศภิน.......................... เอี่ยงฟ้า 
พิลาสเยี่ยงกินริน...................... กรายกรีด บินเฮย 
ตรีภพจบโลกหล้า .................... อ่ำเพี้ยง เทียมทัน 

---------------------------------------------------------

อันนี้อ้ายรชต แต่ให้มาครับ 
คิคิคิ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้แต่งเอง				
2 พฤศจิกายน 2547 04:11 น.

ยี่เป็งรำลึก

เรืองเล่าภาณุวัฒน์

หนาวมาส้อยล้อย น้ำย้อยป๋ายก๋อน เดิ้กมาออนซอน บ่มีกู้ข้าง
เดือนยี่มาเถิง เปิงดีอวดอ้าง คนตังหลายมาม่วนล้ำ
บ่าถบบ่าผาบ สะโป๊กแถมนั้น ตึงบอกไฟแส้เจียงจี
ผ่าปะตี๊ดนั้น เปิ้นฝั้นเป๋นจี๋ หลอนผ่อดีๆ (ยั่ง)ตี๋นก๋าว่าอั้น
เปิ้นต๋ามกั๋นมา ตึงเมินเจ่นล้ำ ของเก่าเกื้อบัวราณ
ปู่จาตึงบ้าน ศาลาวิหาร ต๋ามไว้เป๋นตาน ปู่จาพระเจ้า
ซ้ำพ่องแป๋งเตียน แม่หลอมหล่อเบ้า ลงใส่เลขวะเนอนาย
ปู่จาโจคลาภ ผาบแป้ตังหลาย ฮื้ออยู่สบาย ต่อนี้ไปหน้า
หมู่บ่าวหมู่สาว ผดาเจ้าข้า แป๋งสะตวง(กระทง)ไปไหลน้ำ
ปักธูปปักเตียน มาลาดอกจั้น ไหลตวยแม่เจ้าคงคา 
ขอฮื้อความฮัก ม่อนข้านั้นหนา สมผาทนา ดั่งกำกล่าวอ้าง
มาง่อมหัวใจ๋ ตั๋วข้าเสี้ยงถ้าน บ่มีกู้ข้าง เคียงจาย
เดือนยี่เป็งนี้ มาหนาวหัวใจ๋ จักกล่าวเตียมไป เหมือนไหลล่องห้วย 
เต้าอี้ก่อนละ นายเอย.......................


----------------------------------------------------------------------------

ลอกเค้ามาอีกแล้วครับ
ลอยกระทงเข้ามาแล้ว
ยี่เป็งก็คือลอยกระทงครับ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรืองเล่าภาณุวัฒน์
Lovings  เรืองเล่าภาณุวัฒน์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรืองเล่าภาณุวัฒน์
Lovings  เรืองเล่าภาณุวัฒน์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเรืองเล่าภาณุวัฒน์
Lovings  เรืองเล่าภาณุวัฒน์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเรืองเล่าภาณุวัฒน์
>