เรื่องสั้น นิยาย - ชีวิต-ดราม่า
2336
0
0

ภาพและ ข้อมูลบรรยายจาก 
http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/9425/kns001.html

 พระนเรศวรมหาราช ตอน ๑
ท้าชนไก่กับมังสามเกลียด

 โคลงสีสุภาพ
  ๑
  ๏  ดูราเชลยไก่น้อย...........ของตู
หาญแกร่งชนะกู.......................เก่งกล้า
เหวยเหวยอย่าพูดดู...................-ถูกดั่ง....นี้แฮ 
 มาต่อเมืองพนันท้า.....................จักได้ทันใด..๚ 


กลอนสุภาพ
    ๒
    ๏  ขึ้นปีเถาะ ในศักราชแห่งพุทธวงศ์
มหาปราชญ์แห่งเผ่าพงศ์สุขสมัย
พระมหาธรรมราชาธิราช..ราชวงศ์สุโขทัย
ก่อเชื้อฉกาจ.เกิดในแผ่นดินธรรม... ๚ ................๑
   ๓
   ๏  พระวิสุทธิกษัตริย์ แห่งกรุงศรี ฯ				
 93    0    0    
>