รวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจ ข่าวสารความบันเทิง เทคโนโลยี ความก้าวหน้า แนวคิด เรารวมไว้หมด ความบรรเทิงที่หาได้ไม่ยาก เพียงแค่อ่าน Chicnews เรียนรู้ประวิติศาสตร์ที่ผ่านมา ว่าเราโลกเราผ่านอะไรมาบ้าง ข้อมูลท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก อะไรดี อะไรเด่น เราจัดหามาให้ สัตว์โลกในมุมมองที่น่ารัก ทั้งแปลกตา น่าสนใจ เรียนรู้การเขียนเว็บไซต์ง่ายนิดเดียว ทำเรื่องเว็บให้เป็นเรื่องง่าย

คำว่า ครู

ทิพย์วลี

สวัสดี วันครู วันที่ ๑๖ มกราคม ของทุกปี
...คำว่า ครู ที่เป็นทั้งผู้ให้ ผู้สร้าง และผู้พัฒนา...
วันนี้เป็นอีก ๑ วัน ที่ผมมีความภาคภูมิใจ ที่ได้ใช้คำว่า ครู
คำว่า ครู ในภาษาบาลี แปลว่า ครุ หมายถึง หนัก
ครู จึงเป็น อาชีพที่หนัก 
หนักในที่นี้ไม่ใช่น้ำหนัก แต่เป็นหน้าที่รับผิดชอบ
๑)ครู คือผู้ให้ คือ ให้ความรู้ ให้การอบรมสั่งสอน ให้รู้ผิดชอบ ชั่วดี อุทิศตนแม้จะหมดเวลาราชการ ก็ยอมเหน็ดเหนื่อย เพื่อลูกศิษย์
๒)ครู คือผู้สร้าง คือ ผู้สร้างเยาวชนของชาติให้พัฒนาด้านความรู้ ความดีงาม สู่คุณธรรมแห่งสังคม ให้ความรัก เมตตา ตามหลักจรรยาบรรณครู 
๓)ครู คือผู้พัฒนา คือ การเป็นครู ต้องพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้อยู่เสมอ พัฒนาทางกาย และจิตใจ ให้มีคุณธรรมควบคู่ความรู้
งานครูจึงเป็นงานที่ต้องทำตลอดเวลาจนตายด้วย จิต, วิญญาณ ของความเป็นครูท่านเป็นคนหนึ่ง ที่เกิดจิตสำนึกในความเป็นครูมี ไฟ ในการทำงาน จงตื่นเถิด จงลุกขึ้นเถิด เพื่อต่อสู้ศักดิ์ศรีของความเป็น ครู
ให้สมกับความเป็น ปูชนียบุคคล ผู้มีอุดมการณ์ ด้วยพลังแห่งความคิดและสติปัญญาอย่างผู้มี ธรรมในหัวใจ
ครูเก่า ๆ ที่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี มีอยู่มากเขาไม่มีวันตายเพียงแต่หลบมุมไปอยู่ในมุมหนึ่งอย่างสงบเสงี่ยม เจียมตัว เพียงเพื่อเปิดทางให้ครูรุ่นใหม่ที่มี ไฟ ทำงานต่อไป เพื่อ ชาติไทยของเรา
สุดท้าย ผมขอกราบคารวะครูอาจารย์ที่สั่งสอน อบรม วิชาความรู้ ให้ผมรู้จัก หน้าที่ของคำว่า ครู 
ให้รู้จักคำว่า ((ครู อาชีพ หรือมีอาชีพแค่เป็นครู))
....จากใจลูกศิษย์ ครูทิพย์ธีระ...
๑๖ มกราคม ๒๕๕๖				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน