“ห้องสมุดคือธนาคารความรู้ของโรงเรียน”

pigstation

เราคงรู้จักกันดีว่า ธนาคารนั้นคือสถานที่ฝากและถอนเงิน แต่ก่อนที่เราจะถอนเงินจากธนาคารได้นั้นเราต้องมีเงินฝากก่อน ซึ่งเราต้องทำงานเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าของเงิน เพราะถ้าเราใช้เงินอย่างไม่ประหยัดแล้ว เราอาจต้องกู้ยืมเงินเป็นหนี้ธนาคาร ต้องเสียดอกเบี้ยให้ทุกธนาคารทุกงวด  และธนาคารก็ไม่ใจดีให้เราในการผัดผ่อนหนี้สิน ทางที่ดีเราต้องยึกหลักประหยัดและอดออมไว้จึงจะเกิดผลดีต่อตัวเราที่สุด
	แต่ยังมีธนาคารอีกประเภทหนึ่งที่อยู่ในโรงเรียนของเรา นั่นคือธนาคารความรู้ หรือ ห้องสมุดนั่นเอง เพราะธนาคารความรู้แห่งนี้มีหนังสือมากมายหลายประเภทให้เราเบิกอ่าน เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ให้เราได้รอบรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น
	หากเรามีเวลาว่างควรจะเข้าห้องสมุดแทนการวิ่งเล่นหรือคุยกันสนุกสนานไปมาอย่างไร้สาระ เพราะเรามีวิชาพละศึกษาให้เราได้ออกกำลังกายอยู่แล้ว ซึ่งการใช้ห้องสมุดนั้นถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราและจะมีส่วนช่วยให้เราเรียนเก่งขึ้น มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในโลกเรามากขึ้น
	มีคนเก่งหลายคนอย่างเช่นคุณหญิงหมอพรทิพย์  ก็เป็นบุคคลที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเป็นพิเศษ  และสามารถเขียนหนังสือออกมาได้ด้วยความสามารถจากการทำงานอย่างเสียสละ หนังสือที่คุณหญิงหมอพรทิพย์เขียนนั้น ล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็นอย่างดี  เพราะหนังสือของคุณหญิงหมอพรทิพย์นั้นจะให้คติสอนใจเรื่องความอดทน,ความเสียสละ และความยุติธรรมให้ผู้อ่านได้ยึดถือเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี
	สำคัญที่สุดจะหาที่ใดในโลกนี้เหมือนเมืองไทยของเราที่มีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระผู้มากด้วยพระอัจฉริยภาพทั้งการสนพระทัยในการทรงอ่านหนังสือของทุกชาติทุกภาษาด้วยพระประสงค์นำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาประเทศชาติของเรา
	อีกทั้งพระราชนิพนธ์จากพระองค์ท่าน เป็นเสมือนธนาคารความรู้ที่ให้คุณประโยชน์อเนกอนันต์  หากเราปรารถนาจะเป็นคนดีของชาติบ้านเมือง การอ่านหนังสือในพระราชนิพนธ์ถือได้ว่าเป็นมงคลชีวิตอย่างยิ่งที่จะน้อมนำให้เราได้มีประทีปส่องทางให้ไปสู่อนาคตที่ดีงามได้
	ดังนั้น ห้องสมุดคือธนาคารความรู้ของโรงเรียนเรานั้น คงไม่เงียบเหงาเกินไปในวันนี้ เพราะเราจะเป็นลูกค้าที่ดีของธนาคารความรู้แห่งนี้ เพราะคุณครูบรรณารักษ์ของห้องสมุดก็ยินดีจะให้เราเบิกถอนความรู้อย่างเต็มใจยิ่ง
	เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว.....ไปธนาคารความรู้กันเร็วๆไวๆอย่ามัวชักช้า.				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>