เรื่องสั้น นิยาย

เอดส์..ในชุมชน

ประภัสสุทธ

เช้านี้ฟ้าโปร่ง ลมตก และแดดร่ม ผมและกลุ่มน้อง ๆ ๗-๘ คน กำลังเตรียมสื่อเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องเอดส์แก่คนในชุมชนที่สำนักงาน ซึ่งชุมชนที่ว่าก็คือพื้นที่ทำงานของผม ยังไม่นับรวมพื้นที่อีก ๒ ตำบล กระทั่งอีกหลายหมู่บ้านที่พวกผมต้องร่วมเดินรณรงค์ 
       “ใครจะเป็นคนพูด ใครจะเป็นคนถือสื่อ”  ผมถามขึ้นหลังเราช่วยกันทำฟิวเจอร์บอร์ดที่ใช้เป็นสื่อในการรณรงค์เสร็จ
       “ผมครับ เป็นคนพูด ไม่ต้องห่วง” หนุ่มเอบ้านโพนยกมือพูดอย่างมั่นใจ
       “หนูถือสื่อก็ได้จ๊ะ” 
       “หนูด้วย”
         ฯลฯ
       “ผมถือปากกาก็ได้ครับ” ใครคนหนึ่งพูดขึ้นพร้อมชูปา				
 2155    1    0    
>