เรื่องสั้น นิยายที่เห็นโดนทั่วไปคือผู้คนช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบ 
สร้างกำแพงกั้นน้ำเข้าบ้านค่ะ				
 0    0    0    
>