เรื่องสั้น นิยาย

จะฝากบ้านไว้กับโจร (ทำไม)

พิพัฒนชัย พรมศรี

เมล็ดข้าวประมาณจำนวนไม่ได้�
ถูกรินรดด้วยเหงื่อต่างฝนของชาวนา
ครั้งแล้วครั้งเล่าเวียนวนอยู่เช่นนั้น
จนกระทั้งออกรวงสีทองเหลืองอร่ามอยู่เต็มท้องทุ่ง �
แต่ทว่า...�มันจะมีสักกี่เม็ดเล่า ที่ตกถึงท้องชาวนา�
"เขาคือรากหญ้า" มันเป็นความคิดที่ผิดโดยสิ้นเชิง�
เพราะความจริงแล้วนั้น "เขาคือรากฐานของประเทศต่างหาก"!

ถ้าไม่เรียน ก็ต้องทำนา อยากไถนาหรือไง??
มันไม่ใช่คำดูถูกอาชีพ แต่มันคือคำเตือนจากปู่ย่าตาทวด
ผู้ที่ซึ่งรู้ซึ้งถึงอรรธรสแห่งความลำเค็ญ�
ในการดำรงชีพคนในครอบครัว เพื่อนมนุษย์ และประเทศ

เหตุที่ต้องมีคำเตือนเช่นนี้ ...??
ก็เพราะยุคสมัยที่มันไม่เคยเปลี่ยนแปลง�
เกษตกรไม่เคยได้รับผลตอบ				
 954    0    0    
>