เรื่องสั้น นิยาย

ปฏิบัติธรรม 2

ตกกลางคืน หลังจากทำวัตรเย็นเสร็จ เราก็เข้ากรด นั่งกัมฐาน กลางคืนค่อยดีขึ้นบ้าง ไม่เหนื่อย ไม่ง่วง นั่งได้ยาว 1 ชั่วโมง ไม่ต้องเปลี่ยนท่านั่ง หลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมาเดินจงกลม ก็ดีขึ้นอีกแหละ เดินได้ไม่ติดขัดอะไร
        เช้าวันใหม่ เป็นวันที่ 3 ที่เราเข้าปฏิบัติธรรม วันนี้ทำวัตรเช้า มันเย็นจับจิต สงบบอกไม่ถูก ทราบแต่ว่า การท่องบทสวดมนต์ มันลื่นไหล ไม่ติดขัด ซึ่งเริ่มตั้งแต่ คำบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วย ปุพพภาคนมการ ตามด้วยนโม  ตัสสะ… 3ครั้ง แล้วเริ่มสวดบท พุทธาภิถุติ บทธรรมาภิถุติ บทสังฆาภิถุติ บทรตนัตตยัปณามคาถา บทสังเวคปริกิตตนปาฐะ ไม่เคยทราบว่าตัวเองชอบแบบนี้ การสวดมนต์คนส่วนให				
 812    5    0    
>