เรื่องสั้น นิยาย

ปีกผีเสื้อ คือพลังแห่งความฝันที่จะพามันออกเดินทาง 

ไปยังขอบฟ้ากว้างไกล

ได้เห็นดอกไม้ในทุ่งกว้าง 

เห็นพระอาทิตย์ที่คอยมองฉัน

ทุกทุกอย่างคือประสบการณ์ของนักเดินทาง

และยังคงรอคอยวันที่ฉันจะมีปีกบินไปในฝันของตัวเอง


 


         ^*^   ^*^
       ^*^   ^*^   ^*^
         ^*^   ^*^  
            ^*^				
 9    0    0    
>