เรื่องสั้น นิยาย

ขอความรักบ้างได้ไหม

ฉันรักเธอ...ไม่เคยต้องการสิ่งใด
	ฉันรู้ได้...ในยามเขาหยุดปรารถนา
	ไม่เคยสูญเสียเดือนฉาย...ความหมาย...ศรัทธา
	แสงเดือนรู้ว่า...ฉันรักเธอ...อย่างไร...

	ฉันรักเธอ...ไม่เคยรักใครเทียบเธอ
	ถึงแม้จะเก้อ...มีเธอเพียงความฝันใฝ่
	ไม่เคยเรียกร้อง...ขอเป็นเจ้าของหัวใจ
	ฉันรู้ได้...ยามเธอมีคนอื่นปอง

	เดือนรู้ดี...ฉันนี้ขาดสิ่งใดบ้าง
	ทุกสิ่งทุกอย่าง...ใครใครก็เป็นเจ้าของ
	รู้ตัวดี...ชีวีนี้เปื้อนละออง
	หนึ่งคำขอร้อง...ไม่เคยขอรักตอบมา

	แสงเดือนเอย...แสงเดือนนี้แจ้งประจักษ์
	รักบริสุทธิ์...ถึงแม้หยุดปรารถนา
	ไม่เคยสูญเสีย...เดือนฉาย...ความหมาย...ศรัทธา
	แสงเดือนรู้ว่า...ฉันรักเธอ...อย่				
 1720    5    0    
>