เรื่องสั้น นิยาย

รถตู้สองคันคือรถที่เช่ามา ส่วนรถยนต์คันสีแดงคือรถยนต์ส่วนตัวของคุณท่องเมฆา				
 0    0    0    
>