เรื่องสั้น นิยาย

หุ่นยนต์

น้องบ้านนา

   ฉันคงเป็นเพียงหุ่นยนต์ที่ถูกฝั่งด้วยไมโครชิพ
ที่สามารถตรวจสอบข้อมูล ตารางการเข้าออกรายละเอียดการเดินทาง
ว่าก้าวเดินไปทางไหนบ้าง

   ฉันคงเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกเลือกมาหาข้อมูลแล้วจับฝั่งไมโครชิพนำไปรบ
ในสนามรบที่มีความขัดแย้ง

   ฉันอาจถูกเลือกหรือฉันเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมในภาระกิจครั้งนี้ฉันรู้ว่า
มีไมโครชิพฝั่งอยู่ในร่างกายเมื่อมีความผิดปรกติในร่างกาย

   ฉันเจ็บปวดทุกๆครั้งที่ขยับร่างกายแต่ฉันทนได้เพราะฉันรู้ว่าเขาอ่าน
ฉันได้เพียงข้อมูลที่ถูกบันทึกผ่านไมโครชิพ

   ไม่ว่าฉันจะทำอะไรเดินไปทางไหนเข้าออกที่ใดข้อมูลก็จะถูกบันทึกไว้
แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่สามารถอ่านได้คือใจของ				
 907    1    0    
>