เรื่องสั้น นิยาย

๑.มนุษย์เรามีนิสัย เบื่อง่าย  ไม่ชอบสิ่งที่มีอยู่อย่างซ้ำ ๆ ซาก ๆ เพราะ หายความสดชื่น  ไม่เกิดรส เกิดความเร้าใจ เหมือนเมื่อได้ประสบครั้งแรก ๆ 
      โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่า ในที่นี้ข้าพเจ้า กล่าวเรื่องของ ศิลปและวรรณคดี
เท่านั้น  ไม่ใช่ขยายวงลามปามไปถึงเรื่องอื่น

       จริงอยู่ ความแปลกกว่าธรรมดาสามัญ  เป็นประการแรกที่ควรหยิบยกขึ้นพิจารณาในการวิพากษ์วิจารณ์  แต่ผลอันเป็นสิ่งสุดท้ายและสำคัญที่สุดในแง่ของ ศิลป  ไม่ใช่อยู่ที่แปลกอย่างเดียว  ยังต้องมีความงาม ความไพเราะประกอบด้วย แปลกเป็นแต่ปัจจัย เพื่อให้บรรลุผลอันเป็นจุดหมาย  คือความงาม ความไพเราะเท่านั้น
    				
 14    0    0    
>