เรื่องสั้น นิยาย
2358
0
0

ฝากใจเอาไว้ให้กัน ...
เพื่อสร้างสรรค์คืนวันที่ดี
มิอาจปิดกั้นเสรี
และเราต่างไม่เป็นเจ้าของใคร.				
 13    0    0    
>