31 มีนาคม 2549 23:26 น.

2 กายหัวใจเดียว

โพลารีส

กายหนึ่งก็คืฉัน
อีกกายนั้นก็คือธอ
รักเรามั่นคงเสมอ
ไม่ว่าเจอหรือจากไกล
   2กายหัวใจเดียว
ไม่โดดเดี่ยวต่อจากนี้
คุณค่ารักที่มี
ชั่วชีวีมีแต่เธอ				
31 มีนาคม 2549 23:22 น.

สิ่งที่เรียกว่า"หัวใจ"

โพลารีส

คนหนึ่งคนมาเติมรักให้หัวใจ
เปลี่ยนวันเก่าเป็นวันใหม่ให้กับฉัน
คำๆนี้เธอมอบให้กันและกัน
หัวใจฉันจึงมีรักเกิดขึ้นมา
   สิ่งที่เรียกว่าหัวใจฉันคือเธอ
ที่มั่นคงเสมอไม่ไปไหน
บนโลกนี้สวยงามกว่าสิ่งใด
เพราะมีเธออยู่เคียงใจตลอดมา				
29 มีนาคม 2549 19:09 น.

ฟ้าหลังฝน

โพลารีส

ท้องฟ้าหลังฝนตก
ที่มีนกบินไปมา
ชีวิตเรามีค่า
ยามผ่านมาจากวันวาน
    ชีวิตวันต่อไป
จะเกิดอะไรเราไม่รู้
บทเรียนเปรียบเสมือนครู
ให้ทุกผู้เดินตามทาง				
29 มีนาคม 2549 19:03 น.

เมื่อฟ้าเปลี่ยนสี

โพลารีส

ท้องฟ้าที่สวยงาม
ครามอร่ามทั่วทุกทิศ
เปรียบเป็นเช่นฉันมิตร
ที่สถิตอยู่ในใจ
    ยามใดฟ้าเปลี่ยนสี
สิ่งดีๆคงเริ่มใหม่
ชีวิตที่ยาวไกล
ก้าวเดินไปตามฝันเรา				
29 มีนาคม 2549 18:59 น.

รักไม่ช่วยอะไรเลย

โพลารีส

เมื่อรักเราเจือจาง
ก้อควรห่างกันออกไป
หนทางที่ยาวไกล
ขอหัวใจเราจบลง
    เมื่อรักไม่ช่วยอะไร
ไม่แก้ไขเลยสักหน
ฉันก้อจะไม่ทน
ให้อับจนหัวใจเลย				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟโพลารีส
Lovings  โพลารีส เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟโพลารีส
Lovings  โพลารีส เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟโพลารีส
Lovings  โพลารีส เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงโพลารีส
>