19 มีนาคม 2549 16:44 น.

รักนี้ชั่วนิรันดร์

โพลารีส

โพลารีสที่ฉันนั้นตามหา          อยากรู้ว่าตอนนี้เจ้าอยู่ไหน
  ดาวดวงน้อยที่ลอยอยู่ ณ ฟ้าไกล    จะมีเจ้าบ้างไหมในคืนนี้
 ฤดูเปลี่ยนดาวดวงอื่นล้วนเคลื่อนที่  แต่ยังมีเจ้าอยู่ไม่ไปไหน
  โพลารีสดวงเดียวไม่เคลื่อนไป     ยังคงอยู่ไม่ไปไหนตรงที่เดิม
  แม้หากคนหลงทางกลางป่าเขา      ยังมีเจ้าคงอยู่ไม่ไปไหน
  เพียงมองหาโพลารีสอยู่หนใด      จะรู้ทางกลางไพรได้ทันที
  ถ้าเปรียบเที่ยบดังเช่นเป็นคนรัก   คงประจักษ์อยู่ชิดใกล้ไม่หน่ายหนี
  ด้วยแรงรักแรงหัวใจที่เธอมี       ใจดวงนี้แสนสุขล้นเกินพรรณา
  แต่ยามใดที่รักเธอนั้นเลือนลาง     ฉันก็คงอ้างว้างเกินสิ่งไหน
  เสมือนดาวโพลารีสเริ่มจากไป      ฉันก้อคงต้องเสียใจชั่วนิรันดร์				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟโพลารีส
Lovings  โพลารีส เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟโพลารีส
Lovings  โพลารีส เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟโพลารีส
Lovings  โพลารีส เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงโพลารีส
>