16 ธันวาคม 2549 11:58 น.

คิดถึงอนาคต

ใบไม้ผลิ

อนาคตอันสดใสอยู่ภายหน้า
จงไขว่คคว้าฝ่าฟันไปด้วยใจหวัง
เอาความรู้เป็นฐานรากเป็นพลัง
คนข้างหลังคือผู้สร้างกำลังใจ
      แม้เหน็ดเหนื่อยแสนยากลำบากเข็ญ
แม้ยากเย็นบากบั่นไปไม่หวั่นไหว
อุปสรรคมีไว้ฝ่าอย่าท้อใจ
ยิ่งพบเจอเท่าไหร่ยิ่งมั่นคงคิดถึงอนาคต				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟใบไม้ผลิ
Lovings  ใบไม้ผลิ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟใบไม้ผลิ
Lovings  ใบไม้ผลิ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟใบไม้ผลิ
Lovings  ใบไม้ผลิ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงใบไม้ผลิ
>