บล็อก

ขอประชาสัมพันธ์ Hospimedica

3rd International Exhibition on Hospital, Diagnostic, Pharmaceutical, Medical & Rehabilitation 
Equipment & Supplies

12 – 14 September 2007

Queen Sirikit National Convention Center  (QSNCC)
Bangkok, Thailand

www.hospimedica-thailand.com


ข่าวประชาสัมพันธ์

•	HOSPIMedica THAILAND 2007 งานแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรแห่งภูมิภาคอาเชียน
•	และงานสัมมนาจับคู่ธุรกิจการลงทุน (Asia-Invest Matchmaking Conference) เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ผู้เข้าชมงาน

กรุงเทพ – HOSPIMedica THAILAND งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางการแพทย์และยาครั้งนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เป็นครั้งที่สาม โดยจัดงานระหว่างวันท				
 818    2    0