บล็อก

ระบบสมาชิก

อยากทราบว่าถ้าต้องการออกจากระบบการเป็น สมาชิกอย่าง ถาวร
เพื่อให้เนื้อที่ว่าง ให้คนใหม่ๆๆได้เข้ามาใช้บริการบ้าง ทำได้ไหม ค่ะ				
 485    2    0