บล็อก

ที่เรียนต่อ

คือว่าเราอยากรู้ว่ามีที่ไหนเรียนต่อแบบกศนบ้างอยากได้แถวลาดปลาเค้ารึว่าใกล้เคียงเรากำลังจะจบม.3เราอยากเรียนต่อแต่เรายังไม่มีที่เรียนเราอยากหาที่เรียนต่อใครู้ช่วยแนะนำเราทีนะ
เราอยากได้แบบเรียนต่อแบบสายอาชีพที่ไม่ต้องไปเรียนทุกวันเพราะเราต้องทำงานด้วย
ขอบคูรล่วงหน้าที่ช่วยแนะนำ				
 546    0    0