บล็อก

..จดหมายลาเมีย...เอิ๊กๆๆเศร้าหลาย555+..

สมหญิงที่รัก

พี่เขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อบอกกล่าวเป็นครั้งสุดท้ายว่า
คราวนี้พี่ลาขาด พี่เป็นสามีที่ดีเสมอมาตลอดระยะเวลา 7ปี
แม้จะไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
ในระยะสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่พี่รู้สึกแย่ที่สุด
ยิ่งเมื่อเจ้านายของน้องโทรมา บอกข่าวพี่ว่าน้อง...ลาออกจากงานแล้ว
ก็กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับพี่ซะแล้ว
 
เมื่ออาทิตย์ก่อนน้องกลับมาจากที่ทำงาน
โดยไม่ได้แม้แต่จะสังเกตทรงผมทรงใหม่ของพี่
ที่ไปทำมาเพื่อน้อง....
กับข้าวที่เคยเป็นของสุดโปรดของน้อง
น้องก็ใช้เวลาแค่ 2 นาทีสวาปามจนหมดโดยไม่ปริปากชมซักคำ 
หรือแม้แต่กางเกงนอนผ้าไหม ตัวใหม่ของพี่
น้องก็ไม่ใยดีชายตามอง
 				
 922    4    0