บล็อก

กลอน ไฮโซ กลอนรัก อกหัก

บทกลอน
กลอน คือ ลักษณะคำประพันธ์ที่เรียบเรียงเข้าเป็นคณะ มีสัมผัสกันตาม
ลักษณะบัญญัติเป็นชนิดๆแต่ไม่มีบังคับ เอก โท และ ครุ ลหุ และนี่ก็คือ
ความหมายของ กลอน นะคะ กลอน ก็แบ่งเป็นหลายประเภท ตามความนึก
คิดและอารมณ์ของผู้ที่คิดประพันธ์ กลอน ออกมา วันนี้ Kapook.com ก็ได้ นำ บทกลอน หลากหลายอารมณ์ มาฝากเพื่อนๆ ยังไงก็ลองเลือกอ่าน 
กลอน ได้ตามพอใจเลยนะค่ะ 

ตรีใด…….ไหนเล่า………..เท่าเธอนี้ 
เป็นผู้ที่ …………..ลูกทุกคน………บ่นรู้จัก 
เป็นผู้ที่ ……...…...มีพระคุณ………การุณนัก 
เป็นผู้ที่ …………..สร้างความรัก…..สอนความดี 
เป็นผู้ที่…………...คอยสั่งสอน…....เอาใจใส่ 
คอยห่วงใย….……เราทุกคน……...จนวันนี้ 
เป				
 1008    0    0