บล็อก

่ต่อกลอนธรณีกรรแสง

คนที่ดูเท่านั้นที่จะรู้ความรู้สึกนี้ดี
กรุณาต่อกลอนให้ผม ตามที่อารมณ์ท่านสำนึกด้วยครับ

พลันที่ลงนั่งก็สำนึก
ลึกๆอยากหลั่งน้ำตาไหล
เบิ่งจอจ้องภาพก็ทราบใจ
ซาบซึ้งทรวงในอกเรา				
 1443    3    0