บล็อก

มาช่วยกันเร็ว...แจกหนังสือคุ่มือ..80วิธีหยุดโลกร้อน..ฟรีครับ...

เนื่องจากสภาวะโลกร้อนกำลังคุกคามทุกชีวิตบนโลกใบนี้รุนแรงขุ้นเรื่อยๆ..เราต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนนี้คนละไม้ละมือนะครับ...บังเอิญผมทราบมาว่ามีคุ่มือแจกฟรี...ใครสนใจเชิญติดต่อตามที่อยุ่และเบอร์โทรนี้..ฟรีท่านละเล่มครับ..ด่วน..

หนังสือคู่มือ80วิธีหยุดโลกร้อน
ด้วยชีวิตพอเพียง..ฟรีท่านละ 1เล่มติดต่อขอรับได้ที่..
แต่น..แตน..แต้นนนน...

โทร...02-2788400 ต่อ155-157 

กองส่งเสริมและเผยแพร่ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 49 พระรามที่6 ซอย 30
พญาไท  กทม. 10400

หรือติดต่อขอรับด้วยตัวเองตามสถานที่นี้ครับ
ท่านละเล่ม  

ร่วมด้วยช่วยกันดูแลโลกของเรานะครับ..
ช่วยกั				
 2563    0    0