กลอนวันเกิด

สุขสันต์วันเกิด ลุงกุ้งก้ามกราม

ใจปลายทาง


28มีนามาอีกรอบ
ไปที่ชอบนะลุงจ๋ามาผลักไส
ชอบความสุขพบความสุขทุกข์ห่างไกล
ชอบสิ่งใดให้สมหวังดังใจปอง
สิ่งดีดีที่หวังวาดปรารถนา
จงพบพาสมใจได้สนอง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกหล้ามาคุ้มครอง
ช่วยปกป้องผองภัยกล้ำกรายมา
เป็นที่รักของทุกใจที่ใกล้ชิด
มีมิ่งมิตรรายล้อมพร้อมรักษา
สุขภาพแข็งแรงดีมีปัญญา
แก้ปัญหาได้ทุกอย่างสมดังใจ
"กุ้งกล้ามกราม"นามนี้มีแต่สุข
ให้พ้นทุกข์สุขสันต์วันสดใส
ชาวบ้านกลอนมอบความรักและห่วงใย
พร้อมอวยชัยให้สุขสันต์นิรันดร

สุขสันต์วันเกิดค่ะครูกระดาษทราย

แก้วประภัสสร


ยี่สิบหกมีนาเวียนมาจบ
เป็นวันครบรอบเกิดประเสริฐศรี
กระดาษทรายคุณครูคู่ความดี
ขอให้มีความสุขสถาพร
แม้มั่นหมายสิ่งใดให้สัมฤทธิ์
ทั้งดวงจิตจรัสประภัสสร
ให้การงานก้าวหน้าทุกคราตอน
ขออวยพรจากใจให้คุณครู ( แก้วประภัสสร )
อำนาจใดในหล้าที่กล้าแกร่ง
ช่วยส่งแรงแห่งใจที่งามหรู
จะอยู่ไหนใครเห็นต้องเอ็นดู
แม่โฉมตรูคนดีศรีแผ่นดิน
ให้มีทรัพย์นับเนื่องปราดเปรื่องยิ่ง
กิจทุกสิ่งสมใจใฝ่ถวิล
สงบสุขทุกทิวาเป็นอาจินต์
โฉมยุพิน...ก้าวหน้า...สง่างาม ( คุณครูพิม )
เขียนอักษรอำนวยพรเป็นกลอนแก้ว
ให้เพริศแพร้วแนวรักทักเช้าตรู่
คำอวยพรจรมาให้น่าดู
แม่โฉมตรูจงมีสุขทุกคืนวัน
๐ หากหวังผลสิ่งใดให้บังเกิด
ศุภฤกษ์เบิกไปอย่าให้หวั่น
ทุกข์โรคาก็หายมลายพลัน
ชื่นชีวันวันเกิดเถิดคนดี...( ฉัตรบงกช )
คิดใคร่เห็นให้เห็นเช่นที่หมาย
หวังสิ่งหวังพรูพรายมิหน่ายหนี
สำราญเริงสรรพสิ่งชื่นทวี
มิตรมากมายแลมีไมตรีงาม ( กิ่งโศก )
ยี่สิบหกมีนามาบรรจบ
เวียนมาครบรอบเกิดแสนเฉิดฉาย
นามคุณครูคนสวยกระดาษทราย
นิมิตรหมายวันดีเป็นศรีเรือน
ขอให้สุขเกษมร่ำรวยดี
สุขจงมีทุกข์จงไปให้ไกลเคลื่อน
สุขภาพนั้นแข็งแรงภัยไม่เยือน
เป็นที่รักของผองเพื่อนตลอดไป ( น้ำตาลหวาน )
มีอายุยาวนานผ่านหลักร้อย
ผ่องพรรณพลอยหมดจดงามสดใส
สุขสมหวังทุกอย่างที่ตั้งใจ
พลังกายใดใดพ้นภัยนะ ... ( Daosaddha )
ขอคุณครูกระดาษทรายสมหมายเถิด
สิ่งประเสริฐหวังไว้ได้ดังฝัน
ขอสดใสใจสุข

อวยพรวันเกิด "พี่ดอกแก้ว"

ธันวันตรี


บัวงามนามเพริศแพร้ว    บุษกร
ผ่องผุดจากสาคร        สู่หล้า
ละอองกลิ่นขจายขจร     จรุงโลก
ดอกเด่นชูสู่ฟ้า          ใฝ่ฟุ้งสัจจะธรรม
น้อมนำการก่อเกื้อ       กรรมดี
หมายมุ่งละราคี         กิเลสแล้
มูลนิธิก่อตั้งมี          คุณค่า คณาเฮย
เป็นแหล่งดับทุกข์แท้     พรั่งพร้อมนิรพาณ
สืบสานสานุศิษย์ทั้ง       โลกธรรม
ปริยัติปฏิบัติประจำ        ดับร้อน
ดุจสูรย์ส่องชี้นำ          ทางสว่าง
เน้นหลักพุทธองค์ป้อน     เปี่ยมแปล้ปัญญา
มีนาวันที่นี้              สิบสาม
ฟ้าส่งเธอในนาม          ดอกแก้ว
ขอพรเทพทั้งสยาม        อารักษ์
ปัดเป่าให้คลาดแคล้ว      ผ่านพ้นโพยภัย  ด้วยเทอญ

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด..พิมญดา...

ครูพิม


ครบอีกครามีนา ที่สิบสอง
วันที่น้อง พลัดพรากจากสวรรค์
ขออวยพรวันเกิด เพริศแพรวพรรณ
ให้สุขสันต์ด้วยรอย ยิ้มพิมญดา(กันนา)
ให้ร่ำรวยเงินทองกองเต็มบ้าน
ยิ้มเบิกบานสราญใจเต็มใบหน้า
ไร้ทุกข์โศก โรคภัยไม่นำพา
ปรารถนาสิ่งใดดั่งใจเธอ(ฝากฝัน)
ขอประสบพบโชคโศกอย่ากราย
ดั่งใจหมายแม้นมั่น นั่นเสมอ
ได้แก้วแหวนเงินทองกองนะเออ
แบ่งเพื่อนเกลอสักนิดสะกิดมา
ขอมิ่งมิตรชิดชื่น ระรื่นฉ่ำ
มอบ น้ำคำแทนกายให้หายล้า
แทนความรักทอทาบกุหลาบพา
เจิดแจ่มฟ้า ณ.คนดี ศรีบ้านกลอน(แก้วประภัสสร )
ผุดผาดผ่องเพ็ญเพ็ง...เถิดพิม-
ญดานิ่มดุจนางอัปสร
จรุงจิตจำเจริญใจจตุพร
มาดหมายใดให้ย้อนทุกความคำ(กิ่งโศก )
ขอพรพระปกป้องคุ้มครองให้
สุขทั้งกายหทัยเถิดงามขำ
ขอคุณงามความดีที่กระทำ
จงน้อมนำให้พร้อมมิตรจิตไมตรี (ครูกระดาษทราย)
ขอให้สวย สวยสวย แล้วก็สวย
ร่ำรวยเงินทองผิวผ่องศรี
พระพุทธ พระธรรม นำความดี
เพิ่มทวีสิ่งหวังดังตั้งใจ (แมวแต้ม)
ขอเชิญเทพเทวามาประสิทธิ์
พรสัมฤทธิ์แด่คนดีที่สดใส
จงรื่นรมย์ชมสุขทุกวันไป
ก้าวหน้าไกล..ใจเอิบอิ่ม..พิมญดา(ครูพิม)
ขอให้เจริญธรรมนำชีวิต
เป็นหญิงผู้ใกล้ชิดพระศาสนา
เป็นตัวอย่างแก่มนุษย์และโลกา
มีชีวาที่ประชาพาชื่นชม(รัมณีย์)
เพื่อน.

สุขสันต์..วันคล้ายวันเกิด..กันนาเทวี..

ครูพิม


งามงานการเด่นแจ้ง เห็นจริง พี่เอย
งามแจ่มเนื้อในอิง  แนบข้าง
งาม ใจส่งพักพิง    คุณค่า คนเฮย
งามเกิดประเสริฐสร้าง พี่ป้ากันนาฯ (แก้วประภัสสร)
จักดลใดใคร่ได้......ดุจดล
หวังโภคทรัพย์กองผล....โผล่พร้อง
กายจิตพิศุทธิ์ชน......โชติสว่าง
มากมิตรสมานคล้อง....คลาดแคล้วดัสกร(กิ่งโศก)
อัญเชิญเทพเทวาประประสิทธิ์
พรสัมฤทธิ์จิตผ่องพ้นหมองศรี
พิพัฒน์งามเลิศแล้วแนวคนดี
ปูชนียชนคนร่ำลือ
ปลูกต้นกล้าท้าทายมากมายนัก
อุปสรรคขวากใดอย่าได้หือ
เป็นยอดหญิงนักสู้ครูปวงชน
จนเกิดผลตระการด้วยครู
ไม่หวาดหวั่นปัญหาคราอ่อนไหว
ด้วยหัวใจให้ศิษญ์จิตงามหรู
ส่งเจ้าข้ามฝั่งชนคนเชิดชู
ทุกวันอยู่ท่ามเด็กน้อยคอยแนะนำ
“ครูกันนา”คนดีศรีสง่า
ส่องคุณค่าแห่งดอยไกลให้งามขำ
เห็นแนวทางสร้างสรรค์งานยังทำ
ทุกเช้าค่ำพร่ำอบรมบ่มความดี
อัญเชิญเทพเทวามาปกป้อง
ให้เงินทองนองนับกับสุขี
ให้สุขภาพแข็งแรงทุกนาที
ให้ป้ามีแต่สุข....ในทุกวัน.....(ครูพิม)
ครูพิม
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด..วงศ์ตะวัน..

ครูพิม


สิบสามเวียนบรรจบ
วันเกิดครบวงค์ตะวัน
ขอทรัพย์ค่าอนันต์
พร้อมสุขสันต์อิ่มปรีดา
หวังเงินให้สมหวัง
หวังทองหลั่งไหลเทมา
รักมั่นเคียงกานดา
ขอเทวาประสาทพร (กิ่งโศก/แก้วประภัสสร)
ชื่อเสียงก้องปรากฏ
เกียรติยศฟุ้งขจร
ญาติมิตรสโมสร
เอื้ออาทรสามัคคี
การงานให้ก้าวหน้า
ผลงานมาเงินมากมี
สองขั้นทุกขวบปี
สุขชีวีทุกวี่วัน(กันนาเทวี)
ไร้โรคฤๅโศกเศร้า
ทุกข์บางเบาเจ้าจอมขวัญ
ขออนงค์วงศ์ตะวัน
สุขนิรันดร์พลันเบิกบาน
คิดใดให้สมหวัง
ทุกภวังค์ยังสืบสาน
งดงามยามตระการ
กิจการงานนั้นก้าวไกล
ทุกกิจสัมฤทธิ์ผล
ขอหน้ามลจงสดใส
สดชื่นรื่นฤทัย
ภยันใดอย่าได้มี(ครูพิม)
ขอพรพระคุ้มครอง
ขอให้น้องจงสุขี
ริ่นรมย์สมฤดี
ให้โชคดีทุกเวลา
ขอให้ได้มีเพื่อน
รักเสมือนญาติมิตรหนา
หวังใดจงได้มา
สมปรารถนาทุกประการ(ครูกระดาษทราย)
จากพี่และผองเพื่อน
ส่งพรเยือนแม่ตาหวาน
วัดเกิดเจ้านงคราญ
จงสราญ...ทุกวารเทอญ(ครูพิม)
ครูพิม
12 ธันวาคม 2552

สุขสันต์วันเกิด*ฝากฝัน*

กันนาเทวี


สิบสี่สิงหาเวียนมาครบรอบ
เพื่อนที่ชื่นชอบมอบกลอนฝากฝัน
ขอวอนเทพไท้ดลให้สุขพลัน
ร้อยเรียงคำสรรกำนัลจากใจ (ป้ากันนา)
จะเดินย่างทางใดปลอดภัยเถิด
งานทีเกิดจากแรงส่องแสงใส
ช่วยผู้คนพ้นยากลำบากไกล
บุญส่งให้ประสบพบโชคดี (ครูพิม)
ขออายุมั่นขวัญยืนวันคืนสุข
ให้สนุกกับการงานและหน้าที่
ให้ร่ำรวยเงินทองมากทวี
สุขวันนี้ภัยพาลให้ผ่านไป (นกยูง)
ขอให้หล่อขอให้รวยอำนวยโชค
อย่าได้ทุกข์อย่าได้โศกสู้โลกไหว
ให้แข็งแรงแกร่งกล้ากว่าชายใด
ขอให้หุ่นสุดเร้าใจหาใครเทียม (แมวแต้ม)
ขอพี่ชายสดชื่นทุกคืนสุข
หากมีทุกข์พี่ครับจับจอบเสียม
ปลูกถั่วงาหน้าบ้านไว้ทานเตรียม
สระเอียมเจียมตนนะคนดี (แก้วประภัสสร)
ให้การงานเรืองรุ่งมุ่งสู่ฝัน
เดินทางหันสู่ทิศใดให้สุขี
นำชีวิตพิชิตภัยในปฐพี
สุขเกษมเปรมปรีด์ต่อนี้ไป (แจ้นเอง)
ขอให้พี่ฝากฝันอันบรรเจิด
ขอพริ้งเพริศกลอนกานท์งานยิ่งใหญ่
ขอครอบครัวมีความสุขทั้งกายใจ
คิดสิ่งใดให้สมหวังดั่งคำพร(พิมญดา)
ขอให้จิตน้อมไปในสันติ
คิดดำริตรงธรรมคำพระสอน
เป็นตัวอย่างแก่เหล่าชาวบ้านกลอน
ด้วยสุนทรวาจาน่าชื่นชม(รัมณีย์)

..สุขสันต์วันเกิดแด่..whitelily..

เฌอมาลย์


สุขสันต์วันเกิดเถิดเพื่อน
สุขเสมือนคว้าหยิบทิพย์สวรรค์
เรียงร้อยถ้อยคำกำนัล
เคียงขวัญระรื่นชื่นชม
สุขภาพแข็งแรงแกร่งกล้า
ปัญญาสะพรั่งสั่งสม
สืบสานการณ์ดีภิรมย์
ทุกข์ตรมลาร้างห่างไกล
สุขสันต์วันเกิดประเสริฐสุทธิ์
ผ่องผุดอิ่มสุขทุกสมัย
สิ่งมาดวาดหวังสมตั้งใจ
สดใสสดชื่นรื่นชีวา
ทุกข์โศกโรคภัยจงไกลห่าง
ก้าวย่างทุกแห่งด้วยแรงกล้า
พร่างพราวสาวสวยรวยศรัทธา
ธรรมาคุ้มครองป้องภัยพาล
หน้าที่ใดให้มั่นคงจงก้าวหน้า
สมอุราสมคิดอธิษฐาน
มีสติพิชิตกิจการ
ฟ้าบันดาลสิ่งดีมีค่าคุณ
ขวัญฤดีมีหวังกำลังเลิศ
พรประเสริฐเกิดก่อถักทอหนุน
มวลมิตรมอบน้ำใจใสเจือจุน
มีต้นทุนดวงจิตชีวิตงาม

สุขสันต์วันเกิดแด่..คุณนักสืบ ไร้อันดับ

เฌอมาลย์


คล้ายวันเกิดสหายไร้อันดับ
รวมเพื่อนขับกานท์กลอนอวยพรให้
พบแต่สิ่งที่หวังที่ตั้งใจ
อิ่มอุ่นในรักเคียงอย่างเพียงพอ(ยาแก้ปวด)
ดวงฤดีปรีดิ์เปรมเกษมศานต์
วันสราญคืนมีสุขทุกพ.ศ.
รักรายล้อมพร้อมพรักร่วมถักทอ
ช่วยเติมต่อชีวันอันเกรียงไกร
ขอพรฟ้าอำนวยช่วยประสิทธิ์
นำชีวิตพบทางกระจ่างใส
พร้อมหน้าที่ก้าวหน้าอ่าอำไพ
พรพิไลพิพัฒน์วัฒนา(เฌอมาลย์)
สุขสมบูรณ์ทั้งใจกายอย่าหน่ายแหนง
ให้มีแรงเท่าช้างพลังกล้า
สุขสมบูรณ์พูลทรัพย์ทุกเวลา
เป็นที่รักปรารถนาของทุกคน(แก้วประภัสสร)
ขอคุณพระคุ้มครองให้ใจสุขี
คิดสิ่งดีประสิทธิ์สัมฤทธิ์ผล
สมปรารถนาทุกอย่างดังกมล
ส่งสุขล้นมอบคุณไร้ฯจากใจจริง(คุณครูกระดาษทราย)
ขอผลบุญกุศลดลนิมิต
เป็นดวงแก้วแวววิจิตรพิศงามยิ่ง
คือพระรัตนตรัยได้พึ่งพิง
สมสุขทุกสิ่งด้วยแก้วธรรม (รัมณีย์)
ขอคุณพระคุ้มครองผองภัยด้วย
เทพอำนวยพรดีมีสุขล้ำ
สุขสนองปองรักใครนัยน้ำคำ
ให้รักฉ่ำดวงใจไปชั่วกาล (ครูพิม)
14นี้วันดีของพี่ไร้ฯ
จงหายไข้หายป่วยช่วยให้ผ่าน
ให้มีเพื่อนมิ่งมิตรชิดใกล้นาน
ขอความหวานยิ้มรับกับสิ่งดี(ฉางน้อย)
สิบสี่มิถุนามาบรรจบ
เวียนมาครบรอบวันเกิดประเสริฐศรี
ขอนักสืบไร้อันดับรับสิ่งดี
และสุขขีทุกคืนวันนิรันดร(ลิลิต)

...สุขสันต์วันเกิดครูพิม...

แจ้นเอง


สามพฤษภาเวียนมาถึง
ใครคนหนึ่งถือกำเนิดเกิดวันนี้
เป็นหญิงเก่งมุ่งมั่นทำการดี
เป็นคุณครูคอยชี้นำด้วยช่ำชอง
ตั้งใจไว้แน่วแน่เผื่อแผ่ทั่ว
ความรอบรู้ที่ตัวคอยสนอง
ปลูกและปั้นเด็กนั้นตามครรลอง
และประครองส่งด้วยอวยพรชัย
ทั้งหาทุนให้ทานไม่หวั่นจิต
ไปทุกทิศร่วมบุญเกื้อหนุนใหญ่
ทั้งทำตัวเป็นแบบอย่างให้เด็กไทย
ได้นำไปปฏิบัติพัฒนา
ครบรอบวันเกิดเวียนมาคราครั้งนี้
ขอกุศลผลความดีช่วยรักษา
ให้ครูพิมเจริญด้วยปัญญา
สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างดังตั้งใจ
ให้มีสุขสดใสไร้มัวหมอง
อีกสินทรัพย์เนืองนองมากองให้
สุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจ
เป็นแม่พิมพ์ที่ยิ่งใหญ่ไปชั่วกาล

สุขสันต์วันเกิดค่ะพี่แจ้นเอง

แก้วประภัสสร


วันนี้คล้าย...วันเกิดพี่สาวแจ้น
ให้สุขแสน สำราญ หมื่นล้านสุข
ไร้กังวล ดลให้ ไร้ซึ่งทุกข์
กายใจสุข จำเริญยิ่ง..ทุกวันวาร (กิ่งโศก)
จะหมายแม้นสิ่งใดให้เกิดผล
มีผู้คนรักใคร่สมัครสมาน
เป็นที่รักของน้องพี่นี้ทุกกาล
ยิ่งยืนนานผ่านชีวิตลิขิตครอง (แก้วประภัสสร)
ปรารถนาสิ่งใดให้สมหวัง
ให้สมดั่งตั้งใจในสิ่งผอง
ให้งานงามตามใจที่ใฝ่ปอง
ให้พี่น้องรักใคร่ได้พึ่งพา
ไร้โรคาใดใดมากรายกล้ำ
ให้ชุ่มฉ่ำคำหวานผ่านภาษา
ให้รุ่งเรืองประเทืองก่องผ่องโสภา
ให้ก้าวหน้า..ก้าวไกล..ใจสุขเอย..(ครูพิม)
ให้สมหวังดั่งจินต์ถวิลหา
จากฟากฟ้ามาอิงพิงเขนย
ให้สุขสมภิรมณ์รื่นชื่นดั่งเคย
ได้ชื่นเชย..แต่สุข ทุกคืนวัน..(ฝากฝัน)
เชิญพรเทพเลิศล้ำ....เสกมนต์
มิ่งขวัญมิตรมงคล ....สู่แจ้น
สุขสันต์พลันบันดล....ดุจดั่ง หวังเฮย
มั่นคงสินแน่นแฟ้น....ห่อหุ้มเรืองรอง (กันนาเทวี)
บรรจงโคลงน้อมส่ง.......คำพร
ครบรอบขวบบังอร.......อีกก้าว
ขอจงสุขชื่นสมร........จิตแจ่ม ใสเฮย
ปราศจากสิ่งรวดร้าว......รอดพ้นภัยพาล (อัลมิตรา)
ให้ร่ำรวยสุขพร้อม....มากมาย
พบคู่รักข้างกาย .....ชิดใกล้
จริงใจมิตรสหาย.... พร้อมพรั่ง
หมดโศกทุกข์สิ้นไซร้ ...คลาดแคล้วตลอดกาลฯ (ยาแก้ปวด)
ขอความรักกระจ่างให้....เห็นผล
หน้าที่การงานดล.......เลื่อนขั้น
สุขภาพพละพล....... เสริมส่ง
วันเกิดพี่แจ้นนั้น...... พรั่งพร้อมสุขเกษม (เฌอมาลย์)
อวยพรวันเกิดให้....ไร้ทุกข์
ครอบครัวคุณแ

ขอบคุณครับ (๒๔ ก.พ. ๕๒)

กวีบ้านไร่


ขอบคุณครับ
พรวันเกิดได้รับ จากผองเพื่อน
ที่วนเวียรครบรอบ อีกครั้งหน
ประสาทพร ส่งให้สุข สุขดาลดล
จากทุกคนยังซึ้ง ตราตรึงซึ้งในใจ
ในวันเกิดปีนี้ พรได้รับ
ลูกได้จับ ร้อยเรียง กังวานใส
ส่งให้แม่ ให้พ่อ อยู่แดนไทย
ขอบคุณใน บุญคุณเลี้ยงดูมา
ค่าของพร พรที่ได้ ในวันนี้
โปรดจงมี ประสิทธิ ไปส่งหา
คลุ้มภัยพ่อ ดูแลแม่ตลอดเวลา
ภัยอย่ามาใกล้แม่พ่อ ขอวิงวอน
ขอบคุณพ่อ ขอบคุณแม่ให้ลูกเกิด
ถือกำเนิดเกิดมา พร่ำสั่งสอน
เลี้ยงดูลูก ผูกรัก ไม่แคลนคลอน
แม้ลูกจร จากไกล ใจส่งมา
ค่าคำสอนที่พร่ำสั่ง ยังคงซึ้ง
เปรียบประหนึ่งเงินทอง ของมีค่า
ทั้งโอกาส เงินทอง และวิชา
ที่มีมาเพราะแม่พ่อ คอยดูแล
วันเกิดลูกปีนี้ขอให้แม่ ให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรง
เป็นแสง เป็นโพธิ์ ทอง คลุ้มครองผองภัยให้ลูก
รักที่ผูกพันธ์ ผูกฝัน ฝั่นเป็นสาย จากใจลูก
ขอบคุณครับพ่อ ขอบคุณครับแม่ที่ให้ชีวิตลูก
กวีบ้านไร่
คองโก อัฟฟริกา
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

สุขสันต์วันเกิด คุณเพชรสังคีต

รัมณีย์


ครบรอบวันเกิดเลิศขจิต
แก้วมณีนิรมิตวิจิตรใส
"เพชรสังคีต" นามนี้มีในใจ
ด้วยชอบในวาทีกวีวรรณ
ขอพรจากเทพไททั่วทิศ
นำพาชีวิตสมใจฝัน
จงห่างทุกข์ห่างโศกทุกสิ่งอัน
สารพันเภทภัยอย่าได้กราย
สามสิบสิงหาเวียนมาแล้ว
ขอน้องแก้วจงสุขสมอารมณ์หมาย
ทั้งเรียงเรียนเรื่องอื่น ๆ ให้เพริศพราย
สุขสบายด้วยดนตรีคีตธรรม

สุขสันต์ วันเกิด..คุณดาวระดา..ระดาดาว..อิอิ

พิมญดา


ดาวระดาแจ่มงามฟ้ามาเขียนกลอน
ขออวยพรในวันคล้ายวันเกิดหนา
เวียนครบรอบที่ยี่สิบกรกฎา
น้อมนำพาสิ่งดีเลิศบังเกิดมี
คิดสิ่งใดในสิ่งดีขอมีผล
คุณพระดลช่วยเสริมค่าสง่าศรี
มีคนรักมีคนช่วยด้วยไมตรี
เป็นคนดีของเพื่อนพ้องน้องทุกคน
ขอเทวาที่สถิตอยู่วิมาน
จงประทานพรมาพาสุขล้น
ปรารถนาสิ่งใดใดในกมล
อำนวยผลแต่สิ่งดีมีต่อคุณ
ขอเป็นดาวสุกใสไทยโพเอม
สุขเกษมอักษราภาษาหนุน
ดาวระดาระดาดาวพราวเจือจุน
ขอให้คุณเป็นดาวใจในบ้านกลอน.....

ขอให้ดี..ตลอดไป

magic


ขอให้ดี..ตลอดไป
เมื่ออมร..เบิกฟ้า
เดือนเมษา..เวียนมาถึง
ยี่สิบห้า..รำพึง
อธิฐานถึง..คนดี
ขอให้..มีความสุข
เรื่องใดทุกข์..ให้หายหนี
ขอให้..สุขภาพดี
เจ็บป่วยอย่ามี..ใกล้กาย
ขอให้..แต่สมหวัง
เปี่ยมพลัง..ดังมุ่งหมาย
ขอให้..ใจสบาย
ตราบฟ้าสลาย..สุขสมปอง
ขอให้..ดีทุกอย่าง
บุญร่วมสร้าง..ต่างสนอง
ขอให้..พระคุ้มครอง
เรื่องภัยผอง..อย่าได้มี
สุขสันต์..ในวันเกิด
พรประเสริฐ..ให้สุขศรี
อมรเบิกฟ้า..เวลานี้
จงพบสิ่งดี..ตลอดไป
.....................................
สาธุ..มารับพร
อย่ามัวแต่นอน..ตื่นสาย
เช้าแล้ว..รีบเร็วไว
ใส่บาตรให้..ได้มงคล
กราบพ่อ..และคุณแม่
รับพรแท้..มิหวังผล
บิดร..มารดา..ดล
พบกุศล..นะคนดี
.............................................................................
สุขสันต์วันเกิด 25  เมษายน (ครบรอบ 18 ปี ^_^)
ตื่นเช้าๆ ใส่บาตรแล้วขอพรพ่อกะแม่ด้วยนะ
มีความสุข..สุขภาพดี จ๊ะ
.............................................................................
อวยพรก่อนหนึ่งวัน
พรุ่งนี้ตัวอิฉัน..ต้องเดินทาง..(อีกแล้ว)

..สุขสันต์วันเกิดพี่รัน กชมนวรรณ..

bananaleaf


อวยพรวันเกิดให้     กชมนฯ
จากจิตมิตรทุกคน    แห่งนี้
ขอให้สบประสิทธิ์ผล   ทุกสิ่ง หมายเอย
ศิริสวัสดิพิพัฒน์ชี้    สุขให้ สมถวิล (อรุณสุข)
สี่มีนาบรรจบครบรอบแล้ว
วาระเกิดเพริดแพร้วของพี่สาว
จงร่ำรวยงามยิ่งแลพริ้งพราว
แจ่มสกาวดั่งเดือนสวยช่วยส่องทาง
ขอคุณพระคุ้มครองปกป้องพี่
ปวงไพรีพ่ายพ้นมิหม่นหมาง
อิ่มด้วยรักภักดีไม่มีจาง
มวลทุกข์โศกเบาบางห่างสิ้นไป (bananaleaf)
กชมนวรรณพี่สาวคราววันเกิด
ให้บรรเจิดดวงกลมสุขสุดใส
บุญนำพาส่งให้สุขสมใจ
สำราญในชีวาพาร่ำรวย (มณีจันทร์)
ให้ลูกเล็กว่านอนและสอนง่าย
แทงเลขใดให้ถูกเป๊ะดั่งหวย
มีโชคลาภตลอดเพราะเทพทวย
ส่งสุขด้วยเลขเคล็ดสะเด็ดมันส์ (ยาแก้ปวด)
ขอให้ทุกคืนวันนั้นไม่เหงา
มีคนเฝ้าดูแลใช่แค่ฝัน
มีรอยยิ้มละไมได้ทุกวัน
ขอพี่รันนั้นไม่เปลี่ยวอยู่เดียวดาย (อาราเล่)
งามผิวพรรณวรรณะพละเลิศ
สิ่งประเสริฐที่ถวิลดั่งจินต์หมาย
เจริญ เกียรติ เงิน งานไ ม่บานปลาย
สุขสบายทุกเมื่อมิตรเกื้อกูล (อรุณสุข)
ขอให้พระเมตต์เอื้อเหนือเศียรเกล้า
ผ่อนหนักเบาเกลามารต้านจนสูญ
ครองสติปัญญาพาเพิ่มพูน
อยู่ค้ำคูณหนุนเกื้อพรเทวา (จิตรำพัน)
แด่น้องรันแทนของขวัญในวันเกิด
ขอพรเลิศล้ำใดใดในใต้หล้า
สรรพสิ่งประเสริฐใดในโลกา
ร่วมกันมาคล้องขวัญวันเกิดน้อง
จงมีสุขรูปสวยรวยยศศักดิ์
มีคนรักและห่วงใยไร้ทุกข์หมอง
แม้สิ่งใดที่ "รัน" มั่นหมายปอง
ขอให้น้องได้สมใจไปนิรันดร์ (victorias

.:+: วันเกิดพี่ชายที่รัก :+:.

จิตรำพัน


ในวันนี้ เป็นวัน คล้ายวันเกิด
ถือกำเนิด พี่ชาย ของน้องสาว
ผ่านมาแล้ว แนวฝน คนคละยาว
มีเรื่องราว ยาวนาน ผ่านสองเรา
เมื่อครั้งเยาว์ นานเนาว์ อาจมีบ้าง
ที่ใจหมาง ห่างเหิน ให้อับเฉา
วัยใกล้เคียง เรียงก่อ ต่อจิตเบา
ทำให้เคล้า เป่าใจ ไม่ลงรอย
ในวันนี้ ครบรอบ หอบดวงจิต
ใจดวงนิด ห่วงพี่ ไม่ถดถอย
แม้นอยู่ไกล ใจล่วง ห้วงห่วงลอย
ยังรอคอย พี่ชาย อย่าหน่ายใจ
ยี่สิบแปด มาเยือน เตือนใจพี่
น้องคนนี้ มีรัก เต็มใจใส
อาจบ่นบ้าง เพราะห่วง ดวงฤทัย
อยากจะให้ ไม่ท้อ ห่อจิตดวง
สิ่งร้ายใด ที่ได้ เคยเยือนผ่าน
เคยพบพาน ม่านหมอก ในใจหวง
สิ่งที่ช้ำ นำมา พาตรมทรวง
ขอให้ล่วง ผ่านห้วง เชี่ยวมรรคา
ขออันเชิญ พ่อพระใส ที่ศักดิ์สิทธิ์
เนรมิต คุ้มจิตพี่ ที่ห่วงหา
ขอให้มี สติต้อง ครองปัญญา
แก้ปัญหา ลุล่วงปม ขมจิตใน
ปัจจุบัน เติบใหญ่ ให้ได้คิด
ในดวงจิต มีเหตุ -  ผล สดใส
ที่เคยร้อน ผ่อนลด เย็นจิตใจ
เบิกฤทัย บานใส ในเร็ววัน
*** ครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุยี่สิบแปดปี ของพี่เอก
น้องเอ ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะคะ  ***
หน้า / 8  
ทั้งหมด 135 กลอน
>