26 มิถุนายน 2551 11:52 น.

เริ่มต้นที่ลงท้าย

cordy61

วันที่ฟ้าใสและแดดร้อน....บนถนนสีดำข้างหน้าที่ยาวออกไปอย่างไร้จุดหมาย  เราและเธอนั่งอยู่ใกล้กัน และพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านไปแล้ว ที่เรายังคงดำเนินอยู่  และยังมาไม่ถึง  มีคำถามมากมายในความรู้สึกและนึกคิดของเราที่เคยถามและตอบให้กับตัวเองมาก่อนหน้านี้  แต่วันนี้เราถามเพื่อให้เธอรู้  เพียงแค่อยากให้เธอรู้ เพราะคำตอบอาจไม่ใช่สิ่งบอกความรู้สึกได้ทั้งหมด ทั้งจากเราและเธอ
	ผ่านเส้นทางที่ยาวออกไป ผ่านเวลาที่เลื่อนออกไปของวัน  จุดหมายของการเดินทางที่เราหยุดลงที่นั่น ไม่ไม่ใช่จุดหมายของการออกไป  แต่เป็นจุดหมายเพียงเพื่อพบกันและพูดจา สิ่งรอบตัว ระหว่างทางดูว่างเปล่าไร้ความหมาย  เวลาที่ผ่านไปถึงกระทั่งแสงของวันเริ่มหมดลง ก็ไม่ใช่สิ่งบ่งบอกถึงการสิ้นสุดแห่งวัน
	เรื่องหนึ่งเราพูดกับเธอ....ถึงการมีชีวิตที่ผูกติดอยู่กับความรู้สึกและการเลือก  ใครคนที่เราพบเจอก่อนหรือหลัง และเรื่องราวส่วนใหญ่ก็วนเวียนอยู่ในความเป็นตัวตนของเราที่สับสน เป็นเรื่องโง่อีกครั้งที่เราพร่ำถึงและบอกกล่าวแก่ผู้หญิงคนหนึ่ง  เพื่อทำให้เราสบายใจ หรืออาจเพื่อทำให้เธอเข้าใจ  เป็นความรู้สึกที่เสียสละ หรืออาจเป็นการฉุดรั้งไว้  และสุดท้ายกลายเป็นคำพูดและความคิดที่ซ้ำ ๆ วกวน
	ความสัมพันธ์ที่ไร้รูปแบบเกิดขึ้นอยู่ทั่วทุกแห่งในเวลานี้หรืออาจเป็นมานานจนอยู่คู่กับโลกนี้ก็ได้ การเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ตลอดเวลาก็เป็นสิ่งที่บอกเสมอว่าจริง  คนเรามุ่งแสวงหาสิ่งเหล่านี้เป็นแน่ ความรัก ความอบอุ่น การครอบครอง ความประทับใจ  เรายัง...........ค้นหาอยู่อีกหรือนี่
	ความคิดที่สับสน ความเป็นอยู่มุมแล้วมุมเล่าที่ถูกเปิดขึ้นของเรา และการรับรู้ คิด ตัดสินใจในความรู้สึก ของเธอ   .....โลกของพวกเราที่สื่อความรู้สึกถึงกันอย่างรวดเร็วด้วยเงื่อนไขของการรู้จักกันของผู้คนที่ถูกทำลายลงไปด้วยเครื่องมือสื่อสาร ความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาเพียงชั่วแค่ลมหายใจ
คำถามมากมายสำหรับช่วงเวลานี้ของเรา.....เราคิดและตอบโดยสุ่มเสี่ยงระหว่างความถูกหรือผิด   เธออาจคิดและตอบ........ในแบบของเธอที่เราไม่มีวันรู้ได้
	บนถนนสีดำท่ามกลางความมืดมีเพียงแสงสว่างจากดวงไฟหน้ารถพาเรากลับมาอย่างไร้จุดหมาย  เราสองคนนั่งอยู่ใกล้กัน และพูดถึงเรื่องราวที่ผ่านไปแล้ว ที่เราเป็นอยู่  และยังมาไม่ถึง  มีคำถามมากมายในความรู้สึกและนึกคิดของเราที่เคยถามและตอบให้กับตัวเองมาก่อนหน้านี้...............................................	
ชื่อผลงาน	           เร่มต้นที่ลงท้าย
ประเภท		เรื่องสั้นหนึ่งหน้ากระดาษ 
เจ้าของผลงาน	ตื่น cordy 61 
วันที่แต่ง 	24 มิถุนายน 2551  เวลา 01:20 น.				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟcordy61
Lovings  cordy61 เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟcordy61
Lovings  cordy61 เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟcordy61
Lovings  cordy61 เลิฟ 0 คน
  cordy61
ไม่มีข้อความส่งถึงcordy61
>