13 มกราคม 2551 11:03 น.

ต่อแต่นี้จะไม่ถาม ..

keekie

โปรดอย่าห้ามความรักจากใจฉัน
ยากตัดความผูกพันเคยมั่นหมาย
โปรดอย่าคิดติดอยู่กับความเดียวดาย
เพราะฉันอยู่ข้างกายเธอเสมอมา

โปรดอย่าห้ามความหวงที่ทวงถาม
เพราะมันเกิดขึ้นตามความห่วงหา
โปรดอย่าเอื้อนเอ่ยพร่ำว่าร่ำลา
ด้วยน้ำตาเอ่อท้นจนร่วงริน

โปรดอย่าห้ามถามไถ่ใจเธอนั้น
จากวานวันยังคงมีหรือหมดสิ้น
ด้วยใจฉันคงมีเธอตราบฟ้าดิน
แม้พังภินท์ยังมิวายคลายความรัก ..

ต่อแต่นี้จะไม่ถาม ..
จะไม่เอ่ยเอื้อนความให้หน่วงหนัก
แต่จะรอคำตอบเธอด้วยใจภักดิ์
รอคอยวันความรักเธอกลับมา ..


ต่อแต่นี้จะไม่ถาม .. 				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟkeekie
Lovings  keekie เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟkeekie
Lovings  keekie เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟkeekie
Lovings  keekie เลิฟ 0 คน
  keekie
ไม่มีข้อความส่งถึงkeekie
>